West-Brabant

Zoeken naar drinkwater in de polders van Kruisland

Jasper Verberk, directeur productie van Brabant Water (foto: Erik Peeters)

bron: Omroep Brabant bron: Omroep Brabant

Een niet alledaags tafereel in het buitengebied van Kruisland. Voor het eerst sinds jaren gaat Brabant Water op zoek naar een nieuw waterwingebied en heeft daarbij haar oog laten vallen op de polder in de omgeving van de Engelseweg. Volgens het drinkwaterbedrijf is er behoefte aan extra capaciteit om gezinnen en bedrijven in West-Brabant in de toekomst van voldoende drinkwater te voorzien.

“De vraag naar drinkwater is kritisch. Vooral hier in West-Brabant liggen vraag en aanbod de laatste jaren behoorlijk dicht tegen elkaar. Het verbruik neemt toe door het stijgend aantal inwoners en bedrijven. Vandaar de noodzaak om de productie uit te breiden”, aldus directeur productie Jasper Verberk van Brabant Water.

Een pompproef dit najaar moet uitwijzen of het gebied geschikt is voor drinkwaterwinning. Als voorbereiding hierop worden de komende maanden in een straal van twee kilometer elf proefmetingen uitgevoerd op 250 meter diepte. Dit levert onder meer informatie op over de samenstelling van de bodem, de kleilagen en de grondwaterkwaliteit.

Balans tussen natuur en waterkwaliteit is hier mee gunstig.

Brabant Water kiest voor het gebied in Kruisland omdat ze verwacht dat de impact op omgeving er naar eigen zeggen ‘minimaal’ is. “We hebben vooraf uitgebreide studies gedaan en daaruit bleek dat de balans tussen natuur en waterkwaliteit hier het meest gunstig is”, legt Jasper Verberk uit aan Omroep Brabant.

Wanneer de metingen positief zijn, komt er mogelijk binnen vijf jaar een nieuwe winlocatie in Kruisland. Met een verwachte jaarlijkse opbrengst van 3,5 miljoen kubieke meter drinkwater is het een relatief klein wingebied. Het is de bedoeling dat het Kruislandse water via een ondergrondse leiding wordt getransporteerd naar het drinkwaterstation in Wouw waar het verder wordt gezuiverd.

Brabant Water is op zoek naar water in Kruisland (foto: Omroep Brabant).
De boorplaats in Kruisland (foto: Omroep Brabant).
De proefboringen gaan 250 meter diep (foto: Omroep Brabant).
De grondlagen worden onderzocht (foto: Omroep Brabant).