Halderberge

Zomernota Halderberge: kleine dip in aantocht, maar dat houdt niets tegen

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Halderberge heeft twee magere financiële jaren in het vooruitzicht, maar krabbelt daar al snel weer uit. Dat blijkt uit de Zomernota: een samenvoeging van de Voorjaarsnota en de Kadernota. De zomernota geeft een vooruitblik op de jaren 2025 tot 2028.

Volgens de Zomernota sluit de gemeente zowel 2024 als 2025 met een positief saldo af. Zo staat voor 2024 een positief saldo van bijna 1,2 miljoen, en voor 2025 een positief saldo van ongeveer 1,4 miljoen. Daarna volgen twee negatieve jaren, zoals veel gemeentes ingecalculeerd hebben. De grootste val is in 2026 voorzien, met een negatief saldo van zo’n 1,35 miljoen euro. Voor 2027 staat het negatieve saldo op 457 duizend euro. “In 2028 staan we alweer in de plus”, verklaart wethouder Patrick Schouw. Het gaat dan om een positief saldo van ongeveer 1,5 miljoen.

De verwachte tekorten hebben te maken met de korting vanuit het gemeentefonds. “Maar in het regeerakkoord van het kabinet staat dat er extra middelen komen voor de jeugdzorg. Dat zou het negatieve saldo al verlichten”, aldus Schouw. Ook staat gepland dat de lokale heffingen omhoog zullen gaan. “Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting (ozb, red.) en de rioolrechten.” Hoeveel dat is, wordt later pas vastgesteld.

Geen reden tot paniek

Reden voor paniek is er volgens het college van burgemeester en wethouders dus niet. “We gaan geen ombuigingen doen, en gaan gewoon verder waar we als gemeente mee bezig zijn.” Collegawethouders Hans Wierikx, Thomas Melisse en Sharona Malfait beamen dat. Wethouder Wierikx: “We hebben een gezonde financiële situatie waarmee we onze ambities waar kunnen maken. De woningbouw gaat door. De ontwikkeling van het dorpshuis in Oud Gastel gaat door.”

Investeringen leveren juist geld op

Volgens wethouder Melisse leveren de geplande investeringen juist geld op voor de gemeente. “Bouw je bijvoorbeeld meer huizen, dan ontvang je meer onroerendezaakbelasting (ozb, red.). Onze ambities van een groene, schone gemeente blijven ook hoog.” Want een prettige woonomgeving maakt het aantrekkelijk om er te blijven. “We willen de komende jaren bijvoorbeeld twee keer zoveel plantsoenen vervangen en vergroenen, en bomen planten, als de afgelopen jaren.” Ook benoemt hij de opknapbeurt van de winkelstraten en de haven van Oudenbosch.

En ook wethouder Malfait bevestigt dat de gemeente gewoon doorgaat met waar ze mee bezig is. “We zijn net begonnen met het manifest dienstverlening. Dus dat het gemeentehuis op vrijdagmiddag open is. Dat we beter telefonisch bereikbaar zijn. De verbouwing van het gemeentehuis komt eraan, waardoor de draaideur in de entree verdwijnt en het gebouw toegankelijker wordt. We blijven inclusieve speeltuinen bouwen.”

Het is dus wel duidelijk: de gemeente Halderberge blijft investeren. “Het eigen vermogen van de gemeente blijft groeien, dus dat betekent dat het goed gaat zo”, vervolgt Melisse. “Een klein dipje kunnen we wel aan.”