Roosendaal

Zorgcomplex in geest van Franciscus op plek klooster 

Foto: ZuidWest TV

Herbert Kats Herbert Kats

Aan de Waterstraat in Roosendaal is de sloop van het grootste deel van het voormalige klooster in volle gang. Er komen drie nieuwe gebouwen met in totaal 150 zorgappartementen en een zorghotel waar 14 gasten kunnen verblijven. Geen koop, maar huur en levensloopbestendig. De eerste nieuwbouw is naar verwachting volgend jaar klaar.

Op enkele plekken is al met grote voorzichtigheid asbest verwijderd uit het voormalige verblijf van de zusters Franciscanessen van Charitas. Een fraai glas-in-lood raam blijft behouden, maar krijgt na restauratie een andere plek.

Refter

Ook de vrijstaande klokkentoren blijft en de twee kapellen op het 3,8 hectare grote terrein krijgen een andere functie. Daar komt een refter (eet- en ontmoetingsplek) die ook voor de buurt toegankelijk is. “Altijd soep en brood”, verwijst projectbegeleider Ben ten Hove naar een leefregel van Charitas.

Volgens de initiatiefnemers is nadrukkelijk gestreefd om 24/7-zorgwonen ‘in de geest van Franciscus’ vorm te geven: met aandacht voor naastenliefde. Dat maakt het uniek voor Nederland, stelt Ten Hove. “Het moest voor minderbedeelden zijn, met een bereikbaar huurbedrag voor mensen met een zorgindicatie.”

Partners zijn naast projectontwikkelaar Kauri Red, de gemeente Roosendaal, Thuiszorg West-Brabant (TWB), de architecten van Buro Beb en bisdom Breda. Die hebben na raadpleging van de omgeving enkele aanpassingen in het plan aangebracht. Zo is de nieuwbouw tien meter achteruit gepland, om minder zichthinder te geven. Te parkeren auto’s worden op het terrein waar mogelijk aan het oog onttrokken van bewoners in de Waterstraat.

Passend

Het voormalige kloostercomplex dateert uit 1965 en heeft geen monumentale status. Het was volgens Ten Hove in zo’n slechte staat dat delen behouden uiteindelijk niet haalbaar bleek. “Het was te slecht gebouwd en renovatie werd twee keer zo duur. We wilden het betaalbaar houden.”

Er is goed gekeken naar passend hergebruik, verzekert hij. Onderdeel van het plan is ook dat de kloostertuin groter en groener wordt en de Lourdesgrot bereikbaar. Overdag voor iedereen toegankelijk. De tuin zal ook ruimte bieden voor initiatieven uit de buurt, is het plan.

Impressie van het nieuwe zorgcomplex met tuin. Foto Viertien

Co-Living

Voor afstemming binnen het project wordt een speciale koepelorganisatie (dus géén woningcorporatie) opgericht, legt Van Hoven uit: Viertien. Een verwijzing naar de gedenkdag van de Heilige Franciscus. Opdrachtgever zijn de Zusters van Charitas. De stichting wil antwoorden vinden op moderne zorgvragen. Dat betekent een integrale woonzorg-aanpak, die preventief, goedkoper, versterkend en flexibel is. Co-Living, noemt Kauri Red dat.

Bestuursvoorzitter Ron Axt van Groenhuysen wil graag in gesprek over het project, laat hij desgevraagd weten. “Misschien kunnen we mét elkaar wel zorg en ondersteuning leveren.” Hij was nog niet op de hoogte van de plannen.

Zijn organisatie is met regionaal zorgcentrum Wiekendael al op het enorme kloosterterrein vertegenwoordigd. “Juist omdat we goede buren willen zijn moeten we voorkomen dat we elkaar beconcurreren”, klinkt het richting TWB. Hij pleit voor nader overleg. “Dan is het ook goed om de zorgbehoefte in de wijk te kennen”, oppert hij.