Roosendaal

Zorgen over verkeersveiligheid Burgemeester Schneiderlaan

Paul Joachems Paul Joachems

De verkeerssituatie op de Burgemeester Schneiderlaan is niet optimaal. Er wordt veel te hard gereden. En op de kruising met de Gezellelaan gebeuren volgens omwonenden regelmatig ongelukken. Dit schrijven Arwen van Gestel en Evelien van der Star-Deijkers in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden vragen ook naar een verkeerstechnisch onderzoek.

Volgens de VLP-fractie hebben zij al eerder aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Burgemeester Schneiderlaan. Na het ernstige ongeluk zijn volgens de partij de verwilderde en hoge bermen meteen gemaaid. Dat zou al aangeven dat het zicht niet in orde was op deze kruising. De partij benadrukt dat graskanten en bermen altijd goed gemaaid moeten zijn in de gemeente Roosendaal. Dit is nodig om bij het oversteken goed zicht te hebben.

Uitstel reconstructie

De VLP wil weten waarom de reconstructie van de Schneiderlaan al twee keer vooruit is geschoven. Dit zou blijken uit informatie die de partij heeft ontvangen van bewoners. “Waarom is dit al twee keer uitgesteld? Het zou prettig zijn als dit al was gebeurd. Ze rijden hier zo hard en het is echt wel nodig”, zegt Van der Star-Deijkers. Volgens haar moeten er snelheidsmaatregelen komen.

Beter maaien

De VLP wil dat er met spoed controles komen op het maaien van bermkanten. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren bij kruispunten in de gemeente. Zij zijn benieuwd naar het resultaat van deze controles. Met het oog op verkeersveiligheid vraagt de partij zich af of de afspraken over het later maaien wel geschikt zijn voor alle toegepaste locaties.

Ook Lokaal Sociaal 21 stelt vragen

De fractie van Lokaal Sociaal 21 is het met de VLP eens dat inwoners ervan uit moeten kunnen gaan, dat graskanten en bermen altijd goed worden bijgehouden. Dit om andere verkeersdeelnemers goed te kunnen zien in het verkeer. Adriënne Maas-Cleeren vraagt namens de partij of de gemeente weet op welke plekken de verkeerssituatie onveilig kan worden door te hoge begroeiing. Ze is benieuwd of er een goede planning is voor groenonderhoud en maaibeleid om onveilige situaties te voorkomen.

BuitenBeter App

In haar brief schrijft Maas-Cleeren dat haar fractie veel positieve geluiden hoort over de BuitenBeter App. Vooral de snelle opvolging door de gemeente op meldingen die via deze app binnenkomen. Maar haar fractie wil graag weten hoe vaak het voorkomt dat hoge begroeiing pas gemaaid wordt als dit door inwoners is gemeld. Lokaal Sociaal 21 vindt niet dat gevaarlijke verkeerssituaties, door te hoog begroeide bermen en graskanten, pas moeten worden aangepakt als inwoners dit melden.