Roosendaal

Zorgzame Buurt West-Brabant: ‘Mensen willen voor elkaar zorgen’

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Buurtgenoten die meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Het is een ambitie van welzijnsorganisatie WijZijn en Thuiszorg West-Brabant. Daarom zijn ze gezamenlijk Zorgzame Buurt West-Brabant gestart. Het doel: mensen langer thuis laten wonen met regie over hun eigen leven, ondersteund door een sterk en lokaal netwerk.

Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. “En dat willen ze vaak ook”, begint Ad van Rijen van WijZijn. “Maar wanneer je ouder wordt kunnen problemen als eenzaamheid en het verlies van netwerk ontstaan. Wij willen daar hulp voor bieden en stimuleren dat mensen meer naar elkaar gaan omkijken.”

“Zorgzame Buurt West-Brabant draait om het leven van mensen en hun welzijn in de wijken”, vertelt Christ-Jan Danen van Thuiszorg West-Brabant (TWB). De reden van de samenwerking? “We weten allemaal dat de druk op de zorg verder gaat toenemen. Op deze manier willen we mensen ondersteunen en in hun kracht zetten.”

Denk bijvoorbeeld aan de Pastorie in Nispen. Daar letten de bewoners op elkaar, en helpen ze elkaar wanneer nodig. Daardoor ontstaat een sociale structuur. “En hebben mensen formele zorg pas later nodig, of in veel mindere mate.” Het initiatief in Nispen is dus eigenlijk de start van het idee van Zorgzame Buurt geweest.

Oog hebben voor elkaar

Het is volgens Van Rijen belangrijk dat mensen oog hebben voor elkaar. “Dan bedoel ik niet alleen oudere mensen, maar ook jeugd en gezinnen die bij elkaar in de buurt wonen. Mensen kunnen vaak veel voor elkaar betekenen en willen dat ook graag, maar moeten daarvoor soms met elkaar in contact worden gebracht. Zoiets kunnen wij organiseren en faciliteren: met mensen zelf maar ook met vrijwilligers en professionals.”

Zorgzame Buurt West-Brabant bestaat inmiddels een kleine maand. “We zien nu al dat mensen elkaar steeds beter weten te vinden.” Zo weten steeds meer mensen buurthuis Broedplaats in de Roosendaalse wijk Langdonk te vinden. “Soms worden mensen hier uitgenodigd voor een kop koffie. Dat kan voor velen misschien klein lijken, maar dat laat wel zien dat iemand de deur weer uit komt. En voor ons betekent dat de zorgbehoefte afneemt. Dat zien we nu al gebeuren hier.”

Indicatieloze dagbesteding

Ondertussen is ook al het eerste concrete project uit de samenwerking gekomen. Door middel van een Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) komt er een indicatieloze dagbeleving. Dat is bedoeld voor ouderen, zónder indicatie vanuit de WMO. Er is dus geen toegangsbewijs of indicatie nodig om hier aan deel te nemen. “Dan kunnen we dus mensen die zorg nodig hebben allemaal op dezelfde manier ondersteunen. Hierdoor kunnen we veel meer mensen bereiken”, legt Van Rijen uit.

De twee partijen zijn trots op de samenwerking. “Maar we zijn ons er ook van bewust van de opgeven die we onszelf daarmee gegeven hebben”, sluit Danen af. “We moeten nu doorzetten, en laten zien aan de mensen dat er verschil gemaakt wordt.”