Zundert

Zundert neemt extra maatregelen voor opvang van regenwater

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeente Zundert investeert in de aanleg van grote ondergrondse waterbergingen om regenwater op te vangen en ter plaatse in de grond te laten zakken. Hiermee wapent de gemeente zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Op dit moment wordt aan het Nassauplein in Zundert de derde ondergrondse waterberging geplaatst, met een capaciteit van 273.000 liter water.

Het systeem vangt regenwater op van het plein, de Bredaseweg en de directe omgeving. In een later stadium kunnen omwonenden hier bij aanhaken. In plaats van via het riool weg te stromen, zakt het water ter plaatse rondom de waterberging in de bodem. “We willen als gemeente zo goed mogelijk voorbereid zijn op wateroverlast en droogte,” zegt wethouder Ellie Kools. “Een ondergrondse waterberging biedt veel voordelen. Het helpt om in periodes van droogte het grondwaterpeil op peil te houden en verdroging tegen te gaan. We ontlasten ook het gemeentelijke rioolstelsel, en voorkomen zo wateroverlast.”

Werkzaamheden combineren

De berging wordt op dit moment geplaatst, onder de groenstrook die toch al opnieuw zou worden ingericht. “Werk met werk”, noemt Kools dat tijdens de presentatie aan de media. Doelend op het idee dat er zo twee vliegen in één klap zijn te slaan. Later wordt het leidingwerk aangelegd, zodat het regenwater daadwerkelijk in de berging kan stromen.

De toenemende frequentie van zeer natte en zeer droge periodes leidt tot een tekort aan grondwater, slinkende watervoorraden en overbelast riool in natte perioden. Daarom zoekt de gemeente naar manieren om het grondwaterpeil op peil te houden.

‘Grote maar belangrijke investeringen’

Naast de ondergrondse waterbergingen, heeft Zundert al op meerdere locaties maatregelen getroffen voor opvang en infiltratie van regenwater. Zo zijn er systemen bij de parkeerplaats van de Roskam in Zundert en bij de Bremakker in Rijsbergen. Het zijn grote investeringen, beaamt de wethouder als we haar interviewen: “Maar we hebben ook boomkwekerijen, we zijn dus al bezig met duurzaam, en water is een heel belangrijk onderwerp. Vandaar dat we heel goed kijken hoe we water efficiënt kunnen gebruiken.”

Regenwater opvangen thuis

Inwoners kunnen een bijdrage leveren aan de verduurzaming door de regenpijp af te koppelen van het riool. De gemeente Zundert biedt hiervoor een gratis Brickey aan: een speciale afkoppelsteen voor thuis. Bewoners zagen het onderste gedeelte van de regenpijp af en plaatsen hier de Brickey voor terug. Zo stroomt het regenwater niet direct het riool in maar blijft het in de tuin. Zo’n speciale steen is via deze webpagina aan te vragen.