Thuis in West-Brabant - vrouwenarbeid - 20 oktober 2022

Peter van Langerak neemt een kijkje in het verleden en staat stil bij de vrouwenarbeid in West-Brabant.