Hilde - 19 september 2022

Hilde over Dementie op Jonge leeftijd.

Wereld Alzheimer Dag is een bijzondere dag, het is een themadag ter bevordering van wereldwijde aandacht voor de ziekte dementie. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 september en is een initiatief van de koepelorganisatie van landelijke Alzheimer organisaties, Alzheimer Disease International (ADI).

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten.(bron Alzheimer Nederland)

1 op de 5 mensen krijgt op enig moment dementie. Er is (nog) geen breed toepasbaar medicijn tegen en je kunt er niet van genezen. Wel weten we dat door mentale uitdagingen en sociale contacten het dementieproces kan worden vertraagd. Van zingen is al bekend dat het zeer positieve werking op het brein heeft. Maar als mensen met dementie dit samen doen met mantelzangers en professionele muzikanten en gezamenlijk ook nog eens een behoorlijke uitdaging aangaan, krijg je verbluffende resultaten. En dat is precies wat we met de methode van het Participatiekoor doen en bereiken:

Hilde ontvangt in de studio 6 tafelgasten gasten die direct te maken hebben me deze vorm van Alzheimer.
Thed van Kempen, voorzitter kenniscentrum Alzheimer dementie op jonge leeftijd.
Perry Luijkx, gespecialiseerd casemanager dementie op jonge leeftijd en tevens begeleider van het echtpaar van Tetering.
Jean van Tetering, gediagnostiseerd Alzheimer en Rene van Tetering echtgenoot
Erik Zwiers – oprichter participatie koor en producent van de documentaire
“Oh Haupt Voll Blut Und Wunden” over het participatie koor, jonge mensen met dementie zingen in dit koor. Franc Janssen, gediagnostiseerd Alzheimer en deelnemer van het participatie koor.