Hilde - 13 oktober 2022

Geldzorgen zijn een urgent, maatschappelijk probleem. De inspanningen om dat probleem op te lossen mogen niet versnipperd raken.

Hilde praat daarover met:
Ad van Rijen – werkgever en bestuursvoorzitter Traverse groep
Jacqueline Beekman – bestuurder moedige dialoog
Nadir Baali – wethouder sociaal domein gemeente Steenbergen
Marc Mulder - ervaringsdeskundig