Hilde - 21 december 2022

LEVEN NA ZIEKTE OF ONGEVAL
Hilde ontvangt in de studio vier interessante gasten die direct te maken hebben met een leven na een ernstige ziekte of een ongeval.

In de studio aan tafel dr. Casper van Koppenhagen werkzaam als revalidatie Arts op de afdeling Rijndam Revalidatie van het Erasmus MC en tevens sportarts.
Dagelijks heeft Casper te maken met patiënten die bezig zijn hun leven weer op orde te krijgen na een ernstig ongeval of ziekte.

Anke de Jong , Verliestherapeut bij praktijk Virtus, Anke begeleidt mensen om, om te gaan met het verlies van lichaamsfuncties en dit een plek te geven in hun leven en te kijken wat men nog wel kan en zich daarop te richten. Dit alles beschrijft ze ook in haar boek “Van overleven naar zinvol leven”

Trodessa Barton, Ervaringsdeskundige Trodessa komt na haar borstkanker ten gevolge van een hersenvliesontsteking in een coma terecht. Ze heeft op het randje gelegen en moest alles weer opbouwen en leren leven met uitval van lichaamsfuncties. Nu kan zij haar leven een betere invulling geven, ze helpt anderen en schreef een treffend boek “De zin van de Dood”

Henny de Rave , Ervaringsdeskundige Henny komt op 40-jarige leeftijd door een ernstige (aangeboren) ziekte in een rolstoel terecht. Ze is een doorzetter en kijkt vooral wat nog wel lukt. Wat zij gepresteerd heeft is bewonderenswaardig. Henny heeft onder begeleiding van dr. Casper van Koppenhagen de Handbike Battle gereden, iets wat ze jaren geleden nooit voor mogelijk had gehouden.