Video Bergen op Zoom

Annemarie helpt haar medemens met een deelhuisje

Marvin Sluijter Marvin Sluijter

In de Bergse wijk ’t Fort staat sinds kort een deelhuisje. In het deelkastje kunnen mensen lang houdbare producten achterlaten, of juist meenemen. Initiatiefneemster Annemarie de Jong wil er op deze manier voor zorgen dat ook mensen die minder te besteden hebben niks tekort komen.