Video Bergen op Zoom

Behoud kaaimuren mag van omwonenden wat kosten: tussen 3 en 6 miljoen

Stijn Nooijens Stijn Nooijens

Buurtbewoners willen het behoud van de bestaande, historische kademuren, ook al kost dit de gemeente tussen de 3 en 5,8 miljoen euro. De goedkopere oplossingen met groenstroken variëren tussen de 2,5 en 3.7 miljoen. Deze maand beslist de Bergse gemeenteraad over het het kaaiherstel, donderdag 8 juni is een inspreekbijeenkomst op het Stadhuis.