Video Bergen op Zoom

Hergebruik rioolwater technisch mogelijk, maar er moet wel minder troep door de wc

Han Verbeem Han Verbeem

Hergebruik van het West-Brabantse rioolwater is technisch mogelijk, maar er moet dan wel minder troep door de wc – zegt waterschap Brabantse Delta.