Video Bergen op Zoom

Niet blij met weglaten tribune bij Optocht

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

We werden tijdens het maken van een reportage van het Bergse Wagetjes Kijke de nodige keren spontaan aangesproken. Een meneer wilde zijn reactie graag voor de camera geven.