Video Bergen op Zoom

Openbare ruimte, Inzake, Omtrent, Verordening…. Gemeente moet duidelijker communiceren

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De gemeente Bergen op Zoom gebruikt nog te veel ingewikkelde taal. Hierdoor komt het te vaak voor dat mensen die een brief van de gemeente krijgen of de gemeentelijke website bezoeken, niet begrijpen wat er wordt bedoeld. Een taalpanel gaat daarom met de gemeente meekijken hoe ze hun communicatie duidelijker kunnen maken. Maandagmiddag was de presentatie van het taalpanel.