Video Bergen op Zoom

Staking SABIC: “We vragen geen loonsverhoging maar een prijscompensatie”

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor de medewerkers van chemiereus SABIC zijn vastgelopen en daarom leggen medewerkers het werk neer. Van protesterende medewerkers bij het bedrijfsterrein aan de Plasticslaan in Bergen op Zoom is geen sprake. En ook het neerleggen van het werk gebeurt met de nodige behoedzaamheid.