Video Bergen op Zoom

Provincie meet concentraties NOx, NO2 en fijnstof in Bergen op Zoom

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De provincie Noord-Brabant meet sinds januari 2022 met twee mobiele meetstations de luchtkwaliteit. Op aanvraag van de gemeente Bergen op Zoom is er tot juli dit jaar een meetstation geplaats bij sportpark de Staakberg. Deze woonwijk ligt op korte afstand van de randweg en van industrieterrein Theodorushaven.