Roosendaal

Nieuw bestuur Jongerenraad Roosendaal

Kimberley Mies Kimberley Mies

Sebastiaan Waegemaekers (voorzitter), Mohamed Mersel (vicevoorzitter), Willem van Oosterhout (secretaris), Çekwara Yildiz (penningmeester), Lieke Timmermans (bestuurslid) vormen het nieuwe bestuur van de Roosendaalse Jongerenraad.