Bergen op Zoom

West-Brabant laat bermen bloeien voor de bijen

Marvin Sluijter Marvin Sluijter

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Bijenambassadeur René Lazeroms is blij met deze samenwerking en ziet de natuurrijke bermen als ‘bijensnelwegen’.