Roosendaal

Bijenambassadeur Lazeroms: ‘Bloemrijke bermen zijn de snelwegen voor bijen’

Han Verbeem Han Verbeem

Minder maaien, meer biodiversiteit. Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten (waaronder  Bergen op Zoom en Roosendaal), waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Bijenambassadeur René Lazeroms is blij met deze samenwerking en ziet de natuurrijke bermen als ‘bijensnelwegen’.

Biodiversiteit

De deelnemers hebben afgesproken om ecologisch en bij-vriendelijk te maaien, en zodoende de natuur een handje te helpen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De grootste verandering is, dat de bermen en sloten minder worden gemaaid – aldus waterschap Brabantse Delta. “Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen.” Volgens het waterschap komt deze nieuwe manier van maaien ten goede van zowel mens als dier. Het is inwoners niet toegestaan om zelf te gaan maaien, benadrukt Brabantse Delta: “Anders zou men hiermee het leefgebied verstoren van de insecten en andere dieren.”

Wegen voor bijen

Rene Lazeroms, in het dagelijks leven wethouder in Rucphen, is Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant. Hij is blij met dit nieuwe maaibestek, dat de lokale overheden en natuurorganisaties hebben opgesteld.  ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project”, stelt hij. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. “De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.”