Moerdijk

A4 bij Heijningen krijgt alsnog geluidschermen

Foto Rijkswaterstaat

Herbert Kats Herbert Kats

Rijkswaterstaat gaat geluidschermen plaatsen langs de A4 bij Heijningen. De dienst hoopt dat het werk begin volgend jaar kan starten en dan in de loop van het jaar gereed is.

De schermen zijn nodig omdat het verkeer in beide richtingen de afgelopen jaren is toegenomen. Dat geeft meer overlast voor omwonenden.

Uitvoering van de klus gaat mogelijk verkeershinder veroorzaken. Rijkswaterstaat streeft ernaar om overlast voor zowel het verkeer als de omwonenden zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Als alles volgens plan verloopt kan het werk in de zomer van volgend jaar afgerond zijn.

De geluidsschermen variëren in hoogte van 1 tot 4 meter. “De hoogte van een geluidscherm wordt bepaald op basis van een (financieel-akoestische) kosten-baten analyse. Afhankelijk van de geluidsnorm voor een bepaalde woning en het aantal woningen waar het om gaat kan dit leiden tot schermen van verschillende hoogtes”, laat woordvoerder Bart Faber desgevraagd weten. De schermen komen aan beide zijden langs de A4, grofweg van hectometerpaal 210,9 tot 211,6.

Uitstel

Plaatsing van de schermen werd al eens met ruim een jaar uitgesteld. Eind 2022 verviel de zogeheten bouwvrijstelling, omdat ook kleine stikstofdeposities niet langer waren toegestaan.

Nieuw onderzoek heeft intussen aangetoond dat het project kan worden uitgevoerd met emissiearm materiaal. Daardoor wordt de stikstof-uitstoot op O per jaar gehouden. Anders gezegd: omliggende natuurgebieden in een straal van 25 kilometer worden tijdens de werkzaamheden gevrijwaard van uitstoot.

Voorbereidingen

Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Zo zijn Enexis en KPN in de weer geweest om kabels en leidingen te verplaatsten. Ziggo volgt dat voorbeeld nog dit voorjaar.

Ook is al onderzocht welke bomen er gekapt moeten worden. Bomen verdwijnen alleen als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van de schermen. De bomenkap gebeurt in komende winter. Herplant op een andere locatie staat dan voor een later moment op het programma. Door de voorbereiding al aan te vangen wordt zo min mogelijk tijd verspild.

Vanaf het moment dat de aannemer start kan wel hinder ontstaan voor de weggebruikers en omwonenden. Weggebruikers en bewoners worden tijdig geïnformeerd. Over de kosten van het project kan Rijkswaterstaat in dit stadium nog geen uitspraken doen.