Bergen op Zoom

Aantal faillissementen stijgt

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. Het aantal faillissementen is het afgelopen halfjaar bijna onafgebroken toegenomen. Alleen in januari was er een daling. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens liep het aantal faillissementen vier maanden achter elkaar op. In januari 2016 daalde het aantal uitgesproken faillissementen om in februari weer te stijgen. De trend lijkt daarmee in het afgelopen half jaar stijgend te zijn.  

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 453 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in februari 2016 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 119. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 77. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de bouwsector. (Bron:CBS)

Hoe het er precies voorstaat in West-Brabant is niet duidelijk.

Foto: V&D is een van de ketens die het hoofd niet boven water hield.