Bergen op Zoom

Acht inwoners Bergen op Zoom krijgen lintje

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

In Bergen op Zoom hebben 8 mensen vrijdag een lintje gekregen. Burgemeester Frank Petter heeft de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Theater de Maagd in Bergen op Zoom.

In Bergen op Zoom gaat de burgemeester niet huis aan huis, maar worden alle gedecoreerden tegelijkertijd uitgenodigd in Theater de Maagd. Vrijdagochtend kregen zij daar te horen dat ze benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En één van hen bleek zelfs te zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Willem de Weert (66) uit Bergen op Zoom kreeg in zijn gemeente de hoogste onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Weert was drijvende kracht achter de oprichting van de Stichting De Brabantse Wal in 1995, waarvan hij voorzitter is. Ook zet hij zich in voor milieuvereniging Benegora, de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom en de Zeeuwse Milieufederatie.

De liefde voor natuur deelde De Weert jarenlang in zijn columns, die hij eind jaren 80 en begin jaren 90 schreef voor het Brabants Nieuwsblad. Later maakte hij ook boeken en wandelroutes over de natuurschoon van de Brabantse Wal. De Weert won in 2015 al de Brabant Bokaal, voor mensen met grote verdiensten voor cultuur, natuur en landschap in de provincie Brabant. Daar kom nu de benoeming bij tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marike de Haan (69) uit Bergen op Zoom kreeg haar lintje voor haar inzet voor natuurbehoud in de regio. Zo is ze een trouwe vrijwilliger van IVN Groene Zoom waarvoor ze gastdocent en natuurgids is, de Nederlandse Mycologische Vereniging waarvoor ze paddenstoelen en amfibieën inventariseert en Floron waarvoor ze veldwerk doet om wilde flora te beschermen. Daarnaast is De Haan vrijwilliger bij het Brabants Landschap en de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Ook collecteert ze voor het Wilhelminafonds.

Paul Sleegers (44) uit Bergen op Zoom is al 25 jaar vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. Hij is juridisch begeleider van vluchtelingen en houdt de landelijke ontwikkelingen in het asielrecht bij. Ook houdt hij zich bezig met trauma’s, zoals PTSS, bij vluchtelingen. Verder was hij vrijwilliger bij de Bergse Radio en Televisie Omroep, waar hij onder andere de kabelkrant bijhield.

Gaby Niemantsverdriet (59) uit Bergen op Zoom was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Stichting Clubhuis Dosko en de Stichting Tribune Sportpark Meilust. Sinds 2009 is hij voorzitter van voetbalvereniging SV Dosko in Bergen op Zoom. In 20 jaar tijd was hij soms betaald en soms vrijwillig trainer en coach van verschillende voetbalteams in de regio. Voor die inzet werd hij in 2017 al gekozen tot vrijwilliger van het jaar van de gemeente Bergen op Zoom.

Chris van Loon (65) uit Bergen op Zoom deelt als vrijwilliger zijn passie voor muziek. Hij was ruim 20 jaar penningmeester van Muziekvereniging Amicitia in Kortenhoef en daarna nog eens 18 jaar penningmeester, voorzitter of secretaris van Harmonie Kolping’s Zonen in Bergen op Zoom. Sinds 2000 verzorgt Van Loon samen met de harmonie de muzikale ondersteuning bij de Dodenherdenking in Bergen op Zoom.

Hans Stumpel (68) uit Bergen op Zoom zit al ruim 30 jaar in het vrijwilligerswerk. Al sinds 1988 is hij lid van de optochtcommissie en tekstschrijver van de Stichting Vastenavend in Halsteren en Lepelstraat. De afgelopen 17 jaar is hij speler, regisseur en voorzitter van de decorploeg van de Bergse Ambtenaren Revue. Verder is hij vrijwilliger bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom, de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, de Stichting Pompejus en de Stichting Jumelage. Voor deze laatste organisaties doet Stumpel vooral de pr & communicatie.

Adrie Kuijpers (75) uit Bergen op Zoom heeft er al 20 jaar vrijwilligerswerk opzitten. Sinds 1999 is hij bestuurslid van Bridgeclub Four Aces in Bergen op Zoom. En de laatste 15 jaar is Kuijpers vrijwilliger bij zorgorganisatie Tante Louise op de locaties Moermont en Avondvrede in Bergen op Zoom en vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Rondom de Zoom, waar hij de laatste 5 jaar ook voorzitter is.

Irene van Kemenade (51) uit Bergen op Zoom krijgt haar lintje voor vrijwilligerswerk bij uiteenlopende organisaties. Zo was ze bestuurslid van het Oranjecomité in Bergen op Zoom, secretaris van het Burgercomité 70 jaar Bevrijding Bergen op Zoom, wedstrijdsecretaris van Hockeyteam Tempo in Bergen op Zoom en bestuurslid van de Bergse Jazzevenementen. Sinds 2003 is Van Kemenade opgeklommen van secretaris via redactielid naar hoofdredacteur van het geschiedkundig magazine van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land.