Roosendaal

Adviesraad sociaal domein Roosendaal van start

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal heeft vanaf nu een adviesraad voor het sociaal domein. Een kernteam van vijf leden is donderdagavond voorgesteld aan de Roosendaalse gemeenteraad.

De adviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van sociaal beleid. Het team bestaat uit Roosendalers die een speciale passie hebben voor het sociaal domein.

Netwerk van expertise

“We streven er naar de kennis en ervaring die bij de Roosendaalse bevolking aanwezig is bij onze werkzaamheden te betrekken. Hiervoor wordt steeds verbinding gezocht met zowel personen als ook instellingen via een netwerk van expertise,” vertelt Ad Vos, voorzitter van de adviesraad. “We vinden de verbinding met onze achterban erg belangrijk en we zijn ervan overtuigd dat met name de intensiteit van die verbinding doorslaggevend is voor het al dan niet welslagen van de adviesraad.”

Beleidsterreinen

Leden van de adviesraad oefenen invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt op de beleidsterreinen Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat dan om wonen, zorg, welzijn, inkomen, werk en jeugdbeleid. “We willen dat iedere Roosendaler kan meedoen in onze samenleving. Ik verwacht dat deze nieuwe adviesraad ons scherp houdt en structureel meedenkt. Ik verheug mij op een prettige samenwerking waardoor wij onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn binnen het sociaal domein,” aldus wethouder Klaar Koenraad.

Uitbreiding adviesraad

De adviesraad bestaat tot nu toe uit vijf enthousiaste leden, maar kan nog aanvulling gebruiken van drie leden. Wil jij meedoen in de adviesraad? Stuur een e-mail naar [email protected]. De website van de adviesraad wordt de komende tijd nog geactualiseerd.