West-Brabant

Afvalcampagne ‘Samen aan de Bak’ van start

Afvalinzamelingsbedrijf Saver is van start gegaan met de nieuwe campagne ‘Samen aan de Bak’

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Afvalinzamelingsbedrijf Saver is van start gegaan met de nieuwe campagne ‘Samen aan de Bak’. Het doel van de campagne is om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar flink omlaag te krijgen, naar maximaal 100 kilo in 2020. Saver werkt hiervoor samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht.

Sinds 2007 probeert Saver bij de inwoners van de vier genoemde gemeenten het belang van afvalscheiding en hergebruik onder de aandacht te brengen. De nieuwe campagne is een vervolg op de campagne “Van het één… komt het ander”.

Nog beter scheiden

Wethouder Henk Kielman van de gemeente Woensdrecht zegt dat de nieuwe campagne ertoe moet leiden dat inwoners het eigen afval nog beter gaan scheiden en zo het restafval beperken. “De campagne speelt in op de gedachte dat je iets goeds kunt doen voor het milieu, voor onze kinderen, voor de wereld. Maar ook dat het goed scheiden van afval geld bespaart voor ieder huishouden.”

Tips en informatie

Op de website www.samenaandebak.nl vinden inwoners van de vier gemeenten alle informatie over het scheiden van afval, een gebruiksvriendelijke scheidingswijzer, tips en informatie over hoe het in hun gemeente werkt. De campagne zal naast online ook offline zichtbaar zijn. In de loop van dit jaar worden verschillende acties gestart in de gemeenten.