Bergen op Zoom

Agenten in opleiding mogen gerust fouten maken: ‘Daar leer je van’

Han Verbeem Han Verbeem

Het politieonderwijs gaat op de schop. Tussen nu en de komende vier jaar gaan landelijk zo’n 14.000 agenten met pensioen, bijna een kwart van het totale personeelsbestand, en daarom is nieuwe instroom hard nodig – benadrukt Marco Smulders. Hij coördineert bij de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant de vernieuwing van het basisonderwijs: het project PO21. De opleiding duurt twee jaar, verdeeld over acht kwartalen, waarbij de aansluiting van de theorie op de praktijk meer vorm krijgt. Jaarlijks verlaten vier lichtingen de opleiding.

Dicht bij huis

Waar voorheen agenten in opleiding hun training kregen op centrale locaties in bijvoorbeeld Apeldoorn of Rotterdam, kan dat nu dicht bij huis. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom, waar het voormalige politiekantoor aan de Burgemeester Wittelaan is omgebouwd tot opleidingscentrum: een zogeheten LOP (Leer- en Ontwikkelplaats). Voor de eenheid Zeeland-West-Brabant komen in totaal drie van deze LOP’s, de overige twee staan in Vlissingen en in Rijen. Het LOP-gebouw in Bergen op Zoom nadert de voltooiing. In zes weken tijd is het al jarenlang leegstaande pand grondig gerenoveerd en na het komende pinksterweekeinde kunnen de lessen beginnen.

Goed politiewerk

Wat draait het om, in het onderwijs van PO21? “Goed politiewerk blijft het uitgangspunt”, aldus Smulders. In de drie LOP’s van de regionale politie-eenheid krijgen de studenten les in kleine groepen van zo’n acht personen, die allen deel uitmaken van dezelfde eenheid of basisteam. Het is de bedoeling dat de agenten in opleiding zelf hun eigen leerproces organiseren en zich meer en meer bewust worden van verantwoordelijkheden. Zij krijgen daarbij ondersteuning van zowel docenten als praktijkbegeleiders; agenten die al over ruime ervaring beschikken en de studenten zowel begeleiden als motiveren.

Jezelf blijven verbeteren

Politiewerk is mensenwerk en dat geldt ook voor de studenten. Ze mogen in hun opleiding ook fouten maken. “Want van fouten leer je”, merkt Smulders op. Zo leren de studenten zichzelf voortdurend te verbeteren en hun vaardigheden bij te schaven. In het PO21-onderwijs komt extra aandacht voor de relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanpak van cybercriminaliteit. De wereld verandert, en daarmee is ook het onderwijs regelmatig aan vernieuwing toe. Het PO21-basisonderwijs biedt scholing  vanuit een veilige en tegelijk uitdagende onderwijs. De scheidslijn tussen theorie en praktijk is vaak dun. “Het zijn twee werelden die in elkaar overvloeien.”

Volop belangstelling

Aan belangstelling voor de opleiding heeft de politie niet te klagen. Integendeel zelfs: jaarlijks melden zich meer leerlingen aan dan er geplaatst kunnen worden. Het zijn voornamelijk schoolverlaters die een baan als agent willen. “Maar we krijgen ook aanmelding van mensen die ouder zijn en over meer levenservaring beschikken”, merkt Smulders op. Soms zijn die de vijftig al gepasseerd. “Ook dat vinden we belangrijk”