Bergen op Zoom

Akkaya wil keihard optreden tegen foutparkeerders shoarmazaken: ‘Men waant zich in vrijstaat!’

Al in juni 2021 heeft GBWP raadsvragen gesteld over parkeeroverlast in de Bosstraat.

Han Verbeem Han Verbeem

Fractievoorzitter Aydin Akkaya van GBWP wil paal en perk stellen aan de parkeeroverlast in de Bosstraat en Penstraat. Met name in de avonduren wordt het verkeer gehinderd door automobilisten die her en der op de stoep parkeren. Dat schrijft hij zondag aan het Bergse college van B&W. Het gaat voornamelijk om klanten van shoarmazaken aan de Potterstraat, Penstraat en Korte Bosstraat.

Asociaal

“Dit is het asociale gedrag van mensen die denken dat de wereld van hen is en daardoor lukraak hun auto’s parkeren waar niet mag”, schrijft Akkaya in stellige bewoordingen over de klandizie van deze afhaalrestaurants. “En zolang we dan maar niet handhavend optreden met een fikse boete waant men zich in een vrijstaat.” GBWP eist daarom een lik-op-stukbeleid tegen de foutparkeerders.

Paaltjes hebben geen effect

De brief verwijst naar de jarenlange overlast van foutparkeerders bij de snackbars en grillrooms. Eerder heeft de gemeente paaltjes geplaatst om de foutparkeerders te weren. Akkaya is opnieuw geattendeerd op de kwestie door een omwonende, die daarover diens beklag op Facebook geeft gedaan. Daarbij zijn zowel de namen van Akkaya als van de wethouder De Lange en Van der Velden in het bericht getagd. Dat was reden voor de GBWP-voorman om opnieuw in de pen te klimmen en de kwestie aanhangig te maken bij de burgemeester en wethouders. “Al vele jaren ervaren bewoners en ondernemers last van foutief geparkeerde voertuigen op en rond de Bosstraat en Potterstraat”, stelt Akkaya in zijn brief aan het college. De paaltjes ter hoogte van Volkan Grillroom hebben de overlast weliswaar verminderd “maar op specifieke plaatsen is het nog steeds op gezette tijden een grote puinhoop.”

Lekker populistisch

Het kantoor van de dienst Parkeerbeheer is slechts enkele tientallen meters verwijderd van de plaats van overlast, bij de doorgang naar de Vlaszak, zo schrijft Akkaya aan de collegeleden. “Wij horen u al denken, dat is makkelijk gezegd en lekker populistisch want dit gebeurt in de avonduren en dan zijn er weinig Boa’s.” Akkaya vraagt zich af of de inzet op dagdelen ‘nog wel van deze tijd is’. Volgens de GBWP’er is er juist meer behoefte aan controle in de avonduren.

Omwonenden

Akkaya is aangesproken door een omwonende. Het zou vooral om bezoekers en niet zozeer om medewerkers van de bezorgdiensten zelf, benadrukt hij. De betreffende buurtbewoner zou de parkeerder zelf al hebben aangesproken maar kreeg volgens Akkaya daarbij nul op het rekest. “Het zou zogezegd maar om een paar minuutjes gaan. Maar dat is natuurlijk geen excuus.”  Weliswaar is er een parkeergarage aan de Lindebaan, maar mensen zijn volgens GBWP-voorman nu eenmaal lui van aard en willen niet te lang lopen.

Liever lui dan moe

Alvorens zijn brieft aan het college te schrijven, heeft Akkaya gesproken met de eigenaar van één van de drie betreffende shoarmazaken in de driehoek Potterstraat-Korte Bosstraat-Penstraat. Akkaya: “Deze ondernemer erkent de parkeerproblemen maar kan er zelf weinig tegen doen.” De mensen zetten hun auto’s op de stoep bij gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid. Klanten willen immers snel hun maaltijden ophalen, zonder lange afstanden te moeten lopen waarbij het eten afkoelt. De parkeergarage aan de Lindebaan lijkt dichtbij maar is voor sommige klanten blijkbaar nét iets te ver weg. Ten tijde van de komst van de grillrooms en de bouw van de Penstraat-passage in de jaren ’70, was er nog volop parkeergelegenheid in de straat. Deze plaatsen zijn in de loop der jaren, op enkele parkeervakken na, echter allemaal weggehaald.

Debat over parkeren

De GBWP-voorman is zich bewust dat het keihard optreden tegen foutparkeerders uiteindelijk leidt tot minder klandizie voor deze shoarmazaken. Klanten zullen dan uitwijken naar andere adressen buiten het stadscentrum waar ze wél voor de deur kunnen parkeren. “Dat doe ik zelf ook”, zegt Akkaya. Het is volgens hem een dilemma maar uiteindelijk weegt het algemene belang van de verkeersveiligheid het zwaarst waarvoor een structurele oplossing moet komen. Daarom wil GBWP een debat voeren over parkeren in de binnenstad. Aydin Akkaya wil eerst het antwoord van het college afwachten en afhankelijk van de uitkomst zal de kwestie besproken worden in de raadscommissie. “Maar één ding is duidelijk: er móet iets gebeuren!”

Inmiddels hebben in navolging van GBWP ook andere raadsfracties vragen over het wildparkeren gesteld aan het Bergse college – waaronder de PvdA en Lokaal Realisme. De paaltjes in de Potterstraat zijn enkele jaren geleden geplaatst na raadsvragen van Gertjan Huismans (destijds Fractie Punt, thans VVD).