Etten-Leur

Al 45.000 duizend inwoners en Etten-Leur wil meer

Bouwen in Etten-Leur

Herbert Kats Herbert Kats

In de jaarrekening van Etten-Leur klinkt in brede zin de ambitie van de groeiende gemeente door. Het afgelopen jaar werd de 45.000ste inwoner begroet, maar de gemeente wil meer. Dat blijkt ook uit de stukken die met nieuwbouw en vastgoed te maken hebben.

Naast de bevolkingsaanwas kon het afgelopen jaar ook de 20.000ste woning worden geboekt. Maar daar stopt het allerminst. De bouw van de wijk Haansberg is daarvan een voorbeeld.

Om verkeersproblemen voor te zijn heeft de gemeente al ‘de wensen voor het woon- en werkverkeer opgehaald’. Daarmee samenhangend: aan de oostkant is de lange aanloop naar een spoortunnel bij Leur ook ingezet.

Start met honderd huizen

Nu nog is Haansberg een overwegend agrarisch gebied aan de westkant. Het project kent meerdere fases en loopt over een aantal jaren. Na het bouwrijp maken van het terrein voor de woonbuurt Veldbloemenhof start daar in oktober van dit jaar de bouw van honderd flexwoningen. Dat geldt ook voor de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf de Kattestraat.

Met deze nieuwbouw speelt de gemeente in op de urgente vraag naar sociale huurwoningen. De huisvesting is bedoeld voor speciale woningzoekenden als statushouders of mensen die na een echtscheiding, ontslag of gedwongen verhuizing een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Onder de noemer ‘Etten-Leur maken we samen’ werd al woningbouw aan de Hoge Neerstraat, De Hoogschuit en op het terrein van voormalige Nobelaer gestart.

Zonnepark Bollendonk

Vermeldingswaardig is ook het zonnepark Bollendonk, dat op een voormalige stortplaats ligt. Met meer dan 21.000 zonnepanelen voorziet Bollendonk in duurzame energie voor zo’n 4.800 huishoudens. Het park is bijna tien hectare groot.

Tot slot het gemeentelijke vastgoed. Wat dat betreft kan Etten-Leur melden dat de verkoop van de kerk – achter het stadskantoor – aan de Van Gogh Stichting in volle gang is. Die wil er een speciale Van Gogh-locatie van maken. Ook het oude raadhuis aan de Markt gaat in andere handen over. Voor beide is 1 oktober de beoogde verkoopdatum.

Het huidige Stadskantoor staat -mede door de groei van de gemeente- aan de vooravond van een flinke verbouwing. Voor de aanbesteding hebben zich drie partijen gemeld.