Roosendaal

Alice Geessinck (53) nieuwe directeur Mytylschool

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De Mytylschool krijgt vanaf 1 januari een nieuwe directeur. Alice Geessinck volgt Gerard Kusters op, die zich 43 jaar inzette voor de school voor speciaal onderwijs. Alsof zijn grote voetsporen nog niet genoeg zijn, krijgt de kersverse directrice ook te maken met een lockdown en een personeelstekort. Ondanks dat kan ze niet wachten om aan de slag te gaan.

“Iedere keer als ik mijn nieuwe functie denk dan maakt mijn hart een huppeltje. Ik heb heel erg zin om te beginnen”, zegt Alice Geessinck nadat ze zich heeft voorgesteld. Geessinck woont met haar man, zoon (16) en dochter (18) in Delft en houdt zich in haar vrije tijd bezig met tuinieren, lezen, wandelen met de hond. De afgelopen veertien jaar werkte Geesinck als regiodirecteur voor de Koninklijke Auris groep. “Ik heb heel bewust deze route gelopen en ook heel bewust voor het werken met kinderen die naar een Mytylschool gaan gekozen.”

Welke route heb je gelopen van je vorige naar deze baan?

“De Koninklijke Auris groep werkt voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen en dove en slechthorende leerlingen. Mijn specialisatie lag op doven en slechthorenden. Na veertien jaar wilde ik voor mezelf en anderen ruimte maken. Ik heb een tijd een sabbatical genomen en ik zag dat mensen waarvan ik het hoopte de ruimte hebben ingenomen. Deze baan kwam ik op het spoor aan de hand van een advertentie.”

Je vertelde dat het ook een bewuste keuze is om voor deze doelgroep te werken.

“Toen ik op de Pabo zat had ik al het idee dat ik op een niet-reguliere school wilde werken. De kinderen op regulier komen er toch wel. Ik wil er wel toe doen en ik wil echt nodig zijn. Ik wil niet zeggen dat leerkracht op reguliere school er niet toe doet of er niet nodig is. Na de pabo ben ik dus al snel het speciaal onderwijs in gegaan. Soms kun je dingen geen woorden geven. Het is gewoon een gevoel van mezelf. Een soort roeping of wil.”

Welke ervaring neem je mee uit de afgelopen jaren?

“Wat ik heel belangrijk vind is dat ik met de doelgroep praat en niet over de doelgroep. Ik ga veel met de ouders van de leerlingen in gesprek, met de medewerkers, maar ook zeker met de leerlingen waarmee het gesprek goed te voeren is. We doen het uiteindelijk voor hen en zij kunnen uit ervaring vertellen waar ze tegenaan lopen. Veel beter dan wij kunnen bedenken van achter ons bureau.”

Je treed in de voetsporen van Gerard Kusters. Waar ga je je op richten?

“Ik ga het werk van Gerard voortzetten en daar waar nodig verbeteren. Aandachtspunt voor alle scholen is het onderwijstekort. We zullen op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen. De huisvesting zal ook wat aan moeten gebeuren aangezien het gebouw oud is en te klein voor de 140 leerlingen.”

De school is in verband met de corona-lockdown door de overheid gesloten. Hoe kijk je daarnaar?

“Ik vind het heel lastig. Ik denk dan: ojee, zijn het niet allemaal kwetsbare leerlingen? Zouden we de school niet gewoon open moeten houden? Aan de andere kant hebben we de taak om corona op de achtergrond te krijgen. Dus ik sta er dubbel in. Ik snap de stap, maar vraag me wel af of het voor deze doelgroep de beste stap is.”

Ziet het eventuele onderwijs op afstand er heel anders uit dan bij een reguliere school?

“Ik denk dat het er niet heel anders uit hoeft te zien dan bij regulier onderwijs. Het is voor iedereen schakelen en flexibel, veerkrachtig en daadkrachtig zijn. Het vraagt ongelooflijk veel van het personeel van de scholen en van de ouders en verzorgers. Is het anders dan regulier? Ik denk dat het voor het type kind dat hier op school zit wel lastiger is. Het is heel fijn als je samen bent met kinderen die jou begrijpen en hier op school zijn ook gewoon heel veel voorzieningen waar zij baat bij hebben. Even lekker spelen is thuis niet voor alle leerlingen weggelegd. Ik kan me voorstellen dat het voor ouders echt wel een grote zorg is. En we weten dan niet eens wat er in januari gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat de zorgen daarom groot zullen zijn.”

Heb je ambities of doelen in je nieuwe functie?

“Ik denk dat de school heel erg geluk heeft met de aanwezigheid van Gerard en ik ben me er bewust van dat er een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders rust. Gerard heeft veel opgezet. Ik voel de druk om dat voort te zetten. Ik hoop alles net op een hoger niveau te kunnen brengen en het verschil te maken voor de leerlingen. Dat is het belangrijkste. Dat we ervoor zorgen dat alle leerlingen een passende plek in de maatschappij kunnen krijgen.”