Nispen

Alle opties blijven open voor het multifunctioneel centrum in Nispen

Kerkplein in Nispen (foto Google Maps)

Kitty Joachems Kitty Joachems

De wethouder gaat in gesprek met de werkgroep in Nispen en er komt een onafhankelijk onderzoek. Nog voor het eind van het jaar ligt er een nieuw plan. “Wat we nodig hebben is sturing, expertise en snelheid”, zegt wethouder Evelien van der Star. De motie die donderdagavond werd aangenomen geeft de wethouder de regie en tijd. Daarmee komt de raad tegemoet aan de wensen van de wethouder. 

Andersom komt ook de wethouder tegemoet aan de wensen van de raad. De werkgroep blijft gesprekspartner en krijgt de gelegenheid om met een versoberd plan te komen. De optie om het multifunctioneel centrum in de kerk te vestigen gaat niet van tafel. Daarmee blijven alle opties open. “Dit plan heeft te lang bij derden gelegen”, vindt wethouder Van der Star. “Ik heb ruimte nodig om meer plannen te kunnen bekijken. Dat betekent niet dat we het niet samen doen. Maar ik heb tijd nodig en de regie. Zodat ik zelf gesprekken kan voeren met betrokken partijen”, aldus de wethouder. 

Geen poespas 

Marco Schillemans is tevreden. Namens de Roosendaalse Lijst zegt hij blij te zijn met hoe de raad hierin samenwerkt. Ook is hij blij met de toezegging die wethouder Van der Star vorige week in de commissievergadering deed. “Nispenaren bouwen graag gezamenlijk als dorpsgenoten aan hun dorp”, zegt Schillemans. “De werkgroep ziet mogelijkheden de wethouder tegemoet te komen. Een multifunctioneel centrum wat voldoet aan de eisen. Zonder poespas. Waar Nispen warm voor loopt, wat betaalbaar is voor de gemeente en een goede invulling biedt aan het kerkgebouw. En wat ook nog eens ruimte biedt aan drieëndertig woningen op de plaats van het witgele kruisgebouw in Nisipa”, aldus Schillemans. Hij dient samen met Nicole Roeken van het CDA een motie in. 

Vertrouwen 

Voor de VVD en D66 is de motie overbodig. “Wij hebben vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder. Deze komen overeen met wat de motie haar opdraagt,” legt VVD-raadslid Dennis van Veldhoven uit. “Wij vinden de motie overbodig en steunen deze daarom niet.”  

Belangrijke kans 

De motie wordt, ondanks tegenstemmen va onder andere VVD en D66, met een ruime meerderheid aangenomen. “De kans die werkgroep Nispen krijgt om het sobere plan te kunnen presenteren is voor ons heel belangrijk”, reageert Schillemans. “We gaan natuurlijk voor het beste plan. Het is goed dat we daarin gezamenlijk optrekken en dat de optie om het multifunctioneel centrum te vestigen in de kerk in beeld blijft.” 

Bijpraten 

Wethouder Van der Star zegt de raad toe dat er uiterlijk aan het eind van dit jaar een nieuw plan ligt. Voor het zomerreces praat ze de leden van de gemeenteraad bij over de stand van zaken op dat moment. 

Lees ook: Nispen is blij dat de wethouder in gesprek wil maar er is ook teleurstelling