Bergen op Zoom

‘Alles op alles zetten voor lustrum Roversun in 2024’

Foto Roversrun

Herbert Kats Herbert Kats

Het Belang van Bergen op Zoom wil dat alles op alles wordt gezet om toch in de zomer van 2024 een Roversrun te hebben. De partij spreekt van ‘een fantastisch evenement’ en vraagt wat concreet de bijdrage van de gemeente gaat zijn. 

In raadsvragen benadrukt raadslid Maikel de Bekker de meerwaarde van de Roversrun voor Bergen op Zoom en Halsteren. Zijn partij ziet graag dat het college nog dit jaar contact opneemt met de organisatie. “Om hun zorgen te bespreken en waar mogelijk weg te nemen.” 

Het gaat om een hindernis-loop waarbij sport en natuur hand in hand gaan. Het evenement is zonder onderbreking van 2016 tot en met 2019 georganiseerd en maakte naam in de hele regio. De naam is ontleend aan de plek waar het plaatsvindt: het Halsterse Fort de Roovere.

Lustrum

Het bestuur wil nu volgend jaar alsnog een lustrumeditie. Het geplande lustrum in 2022 kwam in het gedrang door alle onzekerheid over veranderde eisen rond flora, fauna, stikstof. Omdat het organiseren van zo’n groot evenement een klein fortuin kost besloot het bestuur niet het risico te nemen op afwijzing van een vergunning. Ook was er geen zekerheid of de Roversrun onder deze omstandigheden kon rekenen op steun van de gemeente Bergen op Zoom. 

Regeldruk

Het Belang van Bergen op Zoom wil weten of het college nu wél garanties kan afgeven. Als liberale partij hekelt het de toenemende regeldruk in het land. “Dit treft met name ondernemers en ondernemende Bergenaren die initiatieven ontplooien om onze stad aantrekkelijk en levendig te maken. Zonder deze ondernemende inwoners is het stil, leeg en saai in onze stad”, stelt De Bekker in de raadsvragen.