Bergen op Zoom

Alternatief voor wegbezuinigen Bergs VVV-kantoor: toeristische infobalie in bieb

De bibliotheek in de Kortemeestraat.

Han Verbeem Han Verbeem

De VVV mag niet verdwijnen uit de Bergse binnenstad, vindt raadslid Dominique Hopmans (VVD). Daarom dient de liberale politicus tijdens de raadsvergadering van 27 mei een motie in om een VVV-baliefunctie in te richten in de bibliotheek. Ook zou binnen het gebouw van de bieb ruimte moeten komen voor een zogeheten pleisterplaats, een plek waar binnenstadsbezoekers terecht kunnen voor bijvoorbeeld een sanitaire stop, het verschonen van baby’s of verwisselen van incontinentiemateriaal.

Bezuinigingen

De gemeente Bergen op Zoom moet fors in de kosten snijden en als onderdeel van de bezuinigingsplannen moet het VVV-kantoor verdwijnen uit het Markiezenhof. Dat heeft tot bezwaren geleid en onder meer de Stadsgidsen wijzen op de ingrijpende gevolgen van dit besluit. Daarom zoekt het raadslid naar alternatieven.

Goedkoper en slimmer

“De integratie van de VVV-baliefunctie binnen de bieb is een manier om op een goedkopere en slimmere manier maatschappelijke doelstellingen en voorzieningen te combineren”, zo stelt Hopmans. Dit past volgens hem ook binnen de taak van de openbare bibliotheek om een goede informatievoorziening weg te zetten. De door hem voorgestelde driehoekscombinatie van bibliotheek, VVV en pleisterplaats zou niet alleen efficiënter zijn maar draagt tegelijk bij aan een toegankelijke binnenstad en een sterker winkelgebied met de straten van ‘t Vierkantje. Het bereiken van meer efficiency in de gemeentelijke uitgaven en het bevorderen van samenwerkingen zijn doelen die ook in het Focusakkoord van de Bergse gemeenteraad zijn vastgesteld, merkt het VVD-raadslid op.