Bergen op Zoom

Antwerpsestraatweg krijgt gescheiden riool, waar komende drie jaar aan wordt gewerkt

Antwerpsestraatweg, ter hoogte van de Nettorama | Foto: © Google Streetview

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

De riolering in de Antwerpsestraatweg wordt vanaf aankomende maand onder handen genomen. Het stelsel, dat net voor de Tweede Wereldoorlog is aangelegd, zorgt namelijk voor wateroverlast. De werkzaamheden van de ruim 900 meter lange weg worden in drie fases aangepakt.

Nu zijn de buizen in de straat nog gemengd. Dat houdt in dat afvalwater en regenwater gezamenlijk wordt afgevoerd. Tijdens zware regenbuien kan het riool daardoor overstromen. Daarom wordt er nu een gescheiden rioolstelsel aangelegd. “Dat scheelt veel rioolwaterzuivering,” legt projectleider Kees de Korte uit.

Recht onder de weg

Het rioolstelsel komt recht onder de weg te liggen. Omdat er ook parkeerplaatsen en fietspaden worden aangelegd in de straat, is er namelijk weinig ruimte om dit tegen de voorgevels van huizen aan te leggen. Door deze keuze blijven de woningen dus gewoon bereikbaar.

Vier vrachtwagens aan verontreiniging

Er wordt begonnen aan de zuidzijde van het spoor: de Stalenbrug tot de inrit van de Nettorama. Daardoor is de Antwerpsestraatweg een half jaar doodlopend.

Voorafgaand aan deze fase is onderzoek gedaan naar de omgeving. Hierbij werden twee spots met vervuilde grond gevonden. Het leverde drie tot vier vrachtwagens aan verontreiniging op. Volgens De Korte komt dit doordat er langs de verbindingsweg naar Antwerpen vroeger veel tankstations stonden. De vondst levert overigens geen vertraging op in de werkzaamheden, omdat het onderzoek was ingepland.

Met de scholen die binnenkort weer beginnen in het achterhoofd genomen, is besloten om het fietspad deze fase aan één zijde open te houden. Zo kunnen fietsers vanuit Woensdrecht via het Juvenaat naar het centrum rijden. Auto’s worden omgeleid via de Guido Gezellelaan. De projectleider streeft ernaar om deze fase voor Vastenavond afgerond te hebben.

Inrit open tussen Sinterklaas en Kerst

Tijdens de tweede fase wordt de weg tot aan de Prins Bernhardlaan aangepakt en de inrit naar de Nettorama verlegd. Een groot deel is al aangepast, dus de projectleider verwacht minder dan een half jaar bezig te zijn. Met ondernemers zijn afspraken gemaakt dat de inrit tussen Sinterklaas en Kerstmis openblijft.

Reconstructie Antwerpsestraatweg

In de laatste fase wordt het gedeelte van de Prins Bernhardlaan tot aan de slagerij aangepakt. Dit moet in 2024 klaar zijn.

Oversteekplaatsen

Overigens wordt niet alleen de riolering aangepast, de straat zelf krijgt ook een opknapbeurt. Het onveilige verkeerslicht bij de Stalenbrug gaat weg. Het LED-licht wordt hergebruikt. Verder komen er oversteekplaatsen met een middenberm bij de Nettorama, de Stalenbrug en in de Prins Bernhardlaan. Vrijgekomen puin wordt later verwerkt in betonlagen en fietspaden, zodat er minder grind aangevoerd hoeft te worden. Ook het gebroken asfalt wordt op een duurzame manier hergebruikt.

Buurtbrieven met enquêtes

Om omwonenden actief te betrekken bij de wegwerkzaamheden, is er een omgevingsmanager aangesteld. Deze is aanspreekbaar bij een informatiepunt bij het Juvenaat, waar ook informatiekaarten hangen. “Zo verloopt de communicatie niet alleen digitaal,” aldus De Korte. Overigens houdt de omgevingsmanager ook een bouwapp bij.

Verder zijn er buurtbrieven met enquêtes rondgestuurd. Hierin vertelden bewoners van de Antwerpsestraatweg onder andere dat zij graag een groenere buurt willen. Daarom worden er bomen geplant in hun straat, die meer ruimte voor hun wortels krijgen. “Zo pakken we ook direct de hittestress aan,” vertelt wethouder Hans Peter Verroen.

Tot slot worden ook middenbermen, parkeerplaatsen en het plein rondom de Nettorama vergroend. De Korte: “Een buurtbewoner ziet dat nu als ‘kale, geasfalteerde vlakte’, viel te lezen in de enquête.”

Werkzaamheden Rooseveltlaan

De werkzaamheden zijn afgestemd op de werkzaamheden in de Rooseveltlaan, die tot november duren. Deze straat is overigens, in tegenstelling tot de Antwerpsestraatweg, niet afgesloten. In beide straten worden automobilisten omgeleid via de Guido Gezellelaan.

In totaal gaan de werkzaamheden in de Antwerpsestraatweg 2,5 miljoen euro kosten.

Lees ook: Lange tijd wegwerkzaamheden aan Rooseveltlaan en omgeving