Roosendaal

Arbeidsmigrantenbeleid krijgt een update in Roosendaal

Het wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Gastelseweg

Paul Joachems Paul Joachems

Het aantal arbeidsmigranten gaat de komende jaren stijgen. Voor de gemeenteraad van Roosendaal was dit onder andere aanleiding om het thema arbeidsmigratie op te pakken als eerste onderwerp van de raadsagenda. Daarbij is gesteld dat arbeidsmigratie niet alleen gaat over wonen en werken maar ook het samen leven, participatie en integratie.

Door: Paul Joachems

Jac Wezenbeek, raadslid van de eenmansfractie Jac Wezenbeek over de kaders voor het arbeidsmigrantenbeleid: “Wij horen als politici natuurlijk te luisteren naar de mensen op straat. Er wordt aangegeven dat er veel overlast is van arbeidsmigranten, toch zeker in de stationsbuurt en de Brugstraat. Er is eigenlijk de laatste anderhalf jaar nog niet veel aan gedaan maar nu komt in ieder geval de kaderstellende nota en we hopen de mensen daarmee gerust te gaan stellen.”

Arbeidsmigranten zijn nodig

“De gemeente wil het niet veel anders gaan aanpakken maar wel beter reguleren. Ook de mensen die overlast ervaren moeten niet vergeten dat we de migranten écht nodig hebben, niet alleen in Roosendaal maar in heel Nederland. Onze economie moet door, toch zeker in deze tijd met de corona-perikelen. Ons eigen arbeidspotentieel krimpt binnen nu en vijftien á twintig jaar en die handjes moeten wel dóór”, aldus Wezenbeek.

Inbreng van insprekers

Bij een eerdere inspraakbijeenkomst gaven enkele inwoners hun mening aan de leden van de gemeenteraad over het initiatiefvoorstel, zoals Ilona Goos namens het bewonerscomité Kalsdonk: “Kalsdonk kent op dit moment al het hoogste aantal arbeidsmigranten. De hoeveelheid zal de komende jaren nog verder stijgen. Wij hopen dan ook dat de gemeente gaat inzetten op een echte oplossing. Een goede supermarktvoorziening voor de arbeidsmigranten. Eén die eer doet aan de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners op de Gastelseweg en de Jacob van Heemskerckstraat!” Het bewonerscomité verwijst hierbij naar de problematiek van de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg. Ook John Knappers is een van de insprekers en benadrukt dat hij zeker niks tegen arbeidsmigranten heeft. Hij woont in een “prachtig straatje in Roosendaal-West” zoals hij zelf aangeeft. “Ik heb er niets op tegen dat er buitenlandse gezinnen komen te wonen uit Oost-Europa. Waar ik wel wat op tegen heb is dat er in een schattige doorzonwoning uit de zestiger-jaren ineens zeven tot acht arbeidsmigranten komen te wonen, feest vieren, zich niet aan de regels houden, veel te hard door zo’n klein hofje heen scheuren en zich niet aan de verkeersregels houden. Ik vind dat de raadsleden van Roosendaal een goeie oplossing moet vinden waarbij zowel de arbeidsmigranten als de buurtbewoners fijn kunnen blijven wonen”, aldus Knappers.

Zeer hoge concentratie arbeidsmigranten

De Ondernemersvereniging Brugstraat Roosendaal (OVBR) gaf ook haar visie over de kaders van het arbeidsmigrantenbeleid: “De OVBR zou graag zien, dat het beleid zich gaat richten op een gelijkmatige verdeling van arbeidsmigranten over de gemeente Roosendaal. Daarbij moet niet alleen gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling van arbeidsmigranten over de wijken, maar ook gericht aandacht worden besteed aan de beperking van de hoeveelheid arbeidsmigranten in bepaalde straten. De Brugstraat heeft met het hotel op nummer 55 (en mogelijk in de toekomst ook in het pand aan Brugstraat 78) een zeer hoge concentratie arbeidsmigranten. Met de omwonenden ondervinden ook de ondernemers in de Brugstraat overlast en parkeerdruk. In dat kader zou OVBR graag zien, dat de gemeente het aantal arbeidsmigranten in de Brugstraat in de gaten houdt en niet verder laat oplopen.”

Grootschalige opvang buiten de wijken

Een deel van de huisvesting vindt plaats door middel van beperkte kamerverhuur in het centrum maar ook in appartementencomplexen of woningen midden in wijken. Een ander deel is gehuisvest in grootschalige locaties die de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd aan de Oude Turfvaartsestraat in Nispen en aan de Gastelseweg in Roosendaal. waar voor respectievelijk 180 en 224 personen ruimte is. De gemeente Roosendaal wordt regelmatig benaderd door initiatiefnemers die op zoek zijn naar een locatie om een grootschalige huisvesting voor hun werknemers te realiseren. Vaak wordt hierbij gedacht aan een kort-verblijf accommodatie voor 200 tot 400 personen op een locatie aan de rand van de bebouwde kom of een bedrijventerrein. Realisatie van deze huisvestingslocaties is, volgens provinciale regelgeving, bedoeld voor maximaal 10 jaar. In afwachting van kaders voor (grootschalige) huisvesting is op deze initiatieven nog niet ingegaan.