Bergen op Zoom

Asfalt Halsterseweg Zuid blijft intact, belooft KPN

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De werkzaamheden die KPN aankondigde voor de Halsterseweg Zuid gaan door, maar pas in februari 2021. En bij de aanleg van dat glasvezelnetwerk blijft het rode asfalt gespaard, belooft het telecombedrijf.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Donderdagmiddag vond een overleg plaats tussen de gemeente en KPN. Direct hierna nam een woordvoerder contact met ons op om te melden dat er goede afspraken zijn gemaakt over het vervolgtraject. Als alles verloopt volgens planning, worden de woningen aan de Halsterseweg Zuid eind februari aangesloten op het glasvezelnetwerk. Sommige adressen mogelijk al eerder, als nabijgelegen distributiepunten en voedingen dit mogelijk maken en er de bestrating niet voor open hoeft.

Asfalt blijft heel

Volgens KPN hoeft Bergen op Zoom zich geen zorgen te maken over het nieuw aangelegde rode asfalt, dat blijft intact. Alleen tegels worden gelicht en als er toch ‘overgestoken’ moet worden, geschiedt dat ondergronds met boringen en persingen. Daarbij wordt tevens goed gekeken naar al aanwezige leidingen en kabels, belooft het bedrijf. Ook zal alle bestrating netjes worden teruggelegd en wie daar toch klachten over heeft, moet dat vooral melden. De straatbewoners worden waarschijnlijk volgende week per brief geïnformeerd over de verplaatste aanlegperiode. Het oorspronkelijke plan was dat al in november werd gestart.

Plannen waren er pas later

De woordvoerder kwam tevens nog even terug op de woorden van wethouder Patrick van der Velden. Die liet vorige week weten het teleurstellend te vinden dat KPN niet was aangehaakt toen de plannen voor de herinrichting van de straat ook daar waren aangekondigd. Het bedrijf zegt dat er in die periode nog geen plannen waren voor deze gemeente maar er alles aan te doen om de aanleg zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Wethouder houdt eigen kijk op de kwestie

Wethouder Van der velden houdt z’n bedenkingen bij de gang van zaken. “Eén van mijn zorgen is dat de deklaag die voor langere tijd het onkruid moest tegenhouden hierdoor wordt omgewoeld. Dat steekt straks dus toch weer eerder de kop op.”

Hij vindt het daarnaast voor de inwoners vervelend dat ze opnieuw worden geconfronteerd met overlast. Van het argument dat KPN twee jaar geleden hier nog geen plannen had, is hij niet onder de indruk. Vroeg of laat was Bergen op Zoom toch wel aan de beurt gekomen, is zijn redenering. Het was niet meer dan logisch geweest om dan aan te haken bij straten die toch al open moeten