Bergen op Zoom

Baggerwerkzaamheden in water bij Bergen op Zoom en Halsteren

Stockfoto baggerschip. © Pixabay

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Bergen op Zoom gaat samen met waterschap Brabantse Delta vanaf 1 november baggeren op verschillende locaties in de gemeente Bergen op Zoom. Het gaat om locaties bij de Bergse Plaat en Fort Zeekant, de Theodorushaven, Meilust en Halsteren. De aannemer zal elke werkdag tussen begin november en eind december van 07:00 tot 18:00 uur in de weer zijn om te baggeren.

Aanstaande maandag is het zover. Dan krijgen verschillende waterlocaties binnen de gemeente Bergen op Zoom weer eens een baggerbeurt. Dat meldt waterschap Brabantse Delta op haar website. Het gaat om locaties in het gebied rondom de Bergse Plaat en Fort Zeekant, Meilust, Theodorushaven en op verschillende locaties in Halsteren.

Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water

Volgens het waterschap Brabantse Delta is baggeren noodzakelijk. “Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving”, zo laat het waterschap weten.

Inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren kunnen daarom de komende tijd veel maaiers en snoeiers door de straten zien rijden. Voorafgaand aan het baggeren moet er nog volop worden gemaaid om voldoende werkruimte te creëren. “Daarnaast worden alle betonnen buizen (duikers), die de verschillende watergangen en vijvers met elkaar verbinden, gereinigd”, aldus waterschap Brabantse Delta.

Overlast

Het baggeren gebeurt volgens het waterschap veelal door middel van een zogeheten schuifboot. “Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar de erkende verwerkingslocaties vervoerd. Om de verkeersveiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.”

Er wordt op werkdagen om 7 uur ‘s ochtends begonnen met baggeren. De werkzaamheden lopen tot 18 uur ‘s avonds en kunnen in de directe omgeving (zie kaartjes onderaan het artikel) voor stankoverlast, licht- en geluidshinder zorgen. Ook kan er verkeershinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen.

(Klik op bovenstaand plaatje voor een uitvergrote versie. © Waterschap Brabantse Delta)(Klik op bovenstaand plaatje voor een uitvergrote versie. © Waterschap Brabantse Delta) (Klik op bovenstaand plaatje voor een uitvergrote versie. © Waterschap Brabantse Delta)