Roosendaal

Basisscholen scoren het best, voorzieningen voor jongeren en onderhoud krijgen een onvoldoende

Kitty Joachems Kitty Joachems

Voor de twaalfde keer vulden inwoners van de gemeente Roosendaal een bewonersenquête in. Belangrijke thema’s die in de enquête aan bod komen zijn voorzieningen, wonen, veiligheid, sociale kwaliteit, meedoen en gezondheid. Het goede nieuws is dat bijna alle onderdelen een voldoende krijgen van de inwoners. Maar tegelijkertijd valt op dat de meeste rapportcijfers iets lager uitvallen dan voorgaande jaren.

De bewonersenquête is vorig najaar verspreid onder 8.500 inwoners van zestien jaar en ouder. Dit keer deden 38% van de mensen mee. Dat zijn er meer dan in andere jaren. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken waren de vragenlijsten zowel in het Nederlands als in het Engels, Turks en Arabisch beschikbaar.

Wethouder Evelien van der Star kijkt tevreden terug op de enquête en de respons. ‘’Het gemeentebestuur wilde via de Bewonersenquête te weten komen wat er zoal leeft onder de inwoners. Hoe veilig voelen mensen zich in hun buurt? Zijn ze tevreden over de voorzieningen in de stad? Hoe zijn de sociale contacten in hun buurt? Dit soort vragen kregen we nu goed beantwoord”, legt ze uit. “De uitkomsten bieden ons handvatten om het beleid te ontwikkelen, uit te voeren en waar nodig bij te stellen.”

Ontevreden over zwerfvuil en hondenpoep

Op de meeste onderdelen scoort Roosendaal een voldoende volgens haar inwoners. Maar er werden ook een paar onvoldoendes uitgedeeld. Zo zijn mensen niet tevreden over de voorzieningen voor jongeren (5,4). Ook een 5,4 werd gegeven aan het onderhoud van wegen, straten, fietspaden en stoepen. Hetzelfde cijfer ging naar het onderwerp vervuiling. Dat betekent dat mensen ontevreden zijn over de mate van zwerfvuil, verkeerde geplaatst vuilnis en hondenpoep. In 2021 kreeg Roosendaal een diepere onvoldoende op dit punt. Het onderhoud van het openbaar groen scoort met een 5,5 een hele krappe voldoende.

De beste score gaat naar de basisscholen van Roosendaal. Zij scoren een mooie acht. Mensen zijn ook heel tevreden over terugkerende sportevenementen, de Roosendaalse kermis en uitgaansgelegenheden. Ook voorzieningen in de buurt scoren goed. Mensen vinden hun eigen buurt over het algemeen prettig om in te wonen.

Wat verder opvalt is dat mensen zich veilig voelen in hun eigen buurt maar dat het veiligheidsgevoel in de gehele gemeente Roosendaal minder goed scoort. Ten opzichte van twee jaar geleden is het gevoel van veiligheid afgenomen. Dat blijkt onder andere ook uit het feit dat ruim de helft van de respondenten wel eens plekken mijdt in de gemeente omdat ze zich daar niet veilig voelen. Uit de antwoorden blijkt dat zes op de tien mensen overlast ervaart door drugshandel en drugsgebruik en ook te hard rijden wordt vaak genoemd als vorm van overlast.

Roosendalers voelen zich goed

Een derde van de inwoners is het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren en vier op de tien zegt dit in de toekomst misschien te willen gaan doen. Zes op de tien is bereid om belangeloos buurtbewoners te helpen. Ongeveer een derde van de inwoners doet vrijwilligerswerk. Een vergelijkbaar aantal is mantelzorger.

Over het algemeen voelen mensen zich goed. Ze hebben het gevoel dat ze de dingen kunnen doen die ze willen doen en ze zijn van mening dat ze op een gezonde manier leven. De mate van eenzaamheid nam in de gemeente Roosendaal iets toe ten opzichte van de vorige enquête 2021.

Wie alle cijfers wil bekijken kan terecht op deze website. “Op dit geheel vernieuwde platform vinden inwoners enorm veel nuttige informatie over de gemeente Roosendaal en alles is erg overzichtelijk ingedeeld”, aldus wethouder Van der Star.