Roosendaal

Bedrijvenpark Majoppeveld in Roosendaal tekent Green Deal

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Bedrijvenpark Majoppeveld in Roosendaal ondertekende vrijdag de Green Deal. De gemeente, het waterschap en de provincie willen de ruim 250 bedrijven helpen bij het verduurzamen van het bedrijventerrein. “We willen het beste jongetje van de klas zijn, op het gebeid van duurzaamheid”, vertelt voorzitter Hans Verbraak van de ondernemersvereniging.

In het plan wordt rekening gehouden met de belangen van werkgevers, werknemers en bewoners. De ondernemersvereniging steekt veel tijd in de samenwerking tussen de verschillende partijen. Zo levert een Energie Handelsplatform bijvoorbeeld zonne-energie aan bedrijven.

Gedeputeerde Hagar Roijackers ziet nog wel wat uitdagingen. “Maar over alle aspecten is nagedacht. De toekomst begint hier vandaag.”

Koplopers

Het bedrijventerrein maakte een masterplan. Hierin staat opgesteld hoe het Majoppeveld duurzamer kan worden. Zo worden er waterlopen teruggebracht in het gebied.

Nispen Verpakkingen is koploper in verduurzaming op het bedrijventerrein. Dit bedrijf moet andere ondernemers enthousiast maken voor de verduurzaming. Verbraak: “Samen werken we aan een biodiversi-tijdperk.”