Bergen op Zoom

Belang van Bergen op Zoom verwacht overlast en kosten door deelscooters

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het Belang van Bergen op Zoom is niet enthousiast over de komst van deelscooters. De partij wijst naar andere gemeenten waar overlast is doordat scooters foutparkeren, of zelfs in brand worden gestoken. BVB-raadslid Maikel de Bekker twijfelt of de gemeente Bergen op Zoom wel goed heeft nagedacht, toen ze toestemming gaf aan het bedrijf GoSharing om deelscooters neer te mogen zetten. Hij stelt daarom schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Raadslid Maikel de Bekker van het Belang van Bergen op Zoom las in de krant dat Bergen op Zoom akkoord was gegaan over 100 deelscooters in de gemeente. “Toen wij dit als fractie lazen moesten we ons wel eerst even achter de oren krabben daar er een enorme overlast is in vele gemeenten,” schrijft De Bekker aan burgemeester en wethouders. “Willen we als gemeente zulke overlast voor onze inwoners?”

De Bekker wijst op overlast van foutgeparkeerde scooters voor mindervaliden. En op het risico op woningbrand, als een deelscooter te dicht bij huizen staat bij brandstichting. Het raadslid verwacht dat de gemeente niet genoeg boa’s kan inzetten om overlast te voorkomen. Vooral omdat de gemeente Bergen op Zoom geldproblemen heeft. “Wanneer de overlast buitenproportionele vormen aanneemt wie draait er dan volgens het college op voor eventuele extra kosten in een verhoging van de handhavingscapaciteit?” vraagt hij aan burgemeester en wethouders.

Het BVB-raadslid vraagt zich af of de gemeente wist van de overlast op andere plekken in Nederland. En of ze de toestemming voor GoSharing dus weloverwogen heeft gegeven. Als dat zo is, dan wil hij graag weten wat de argumenten van de gemeente waren.

Lees ook: Elektrische deelscooters na Roosendaal nu ook naar Bergen op Zoom