West-Brabant

Belastingen waterschap dreigen fors te stijgen: ‘Maak bezwaar, nu het kan!’

Het gebouw van Waterschap Brabantse Delta bij Bouvigne in Breda. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

De waterschapsbelastingen dreigen voor de meeste huishoudens flink omhoog te gaan. Als gevolg van een nieuwe kostentoedeling, kunnen de belastingen in het nieuwe jaar zelfs met elf procent stijgen. De oppositiepartijen in het waterschapsbestuur zijn fel gekant tegen deze verhoging, die vooral inwoners van de steden en dorpen raakt. De agrarische bedrijven zouden juist worden ontzien bij deze nieuwe berekeningsmethode, zeggen PvdA, PvdD, Natuurterreinen, 50Plus en AWP. De oppositie roept inwoners op bezwaar aan te tekenen bij het waterschap in Breda.

Zij verwijten de ‘boerenlobby’ in het waterschap de prijsstijging, nu “de BBB sinds dit voorjaar aan de touwtjes trekt”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. Met de nieuwe kostentoedeling maakt Waterschap Brabantse Delta een verdeling van alle kosten die gemaakt moeten worden voor het waterbeheer – zoals onderhoud van waterlopen en bijhouden van waterkeringen. Daarbij worden de burgers onevenredig zwaar getroffen, stellen de partijen; zou zouden de burgers éénderde van de kosten voor hun rekening moeten nemen. De lasten voor bedrijven gaan juist omlaag.

Bezwaarprodecure

De voorgestelde kostentoedeling is nog geen voldongen feit, schrijven de vijf oppositiepartijen. Vanaf eind juli ligt het voorstel zes weken ter inzage, tot 3 september. De vijf oppositiepartijen roepen inwoners op om bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen.

Verkeerde aantallen

Oppositiepartij Ons Water heeft de brief niet ondertekend maar partijvoorman Louis van der Kallen verzet zich eveneens tegen de plannen. Vooral omdat Waterschap Brabantse Delta zich zou beroepen op onjuiste inwonersaantallen. Zo zou het gebied van Brabantse Delta, ten westen van de lijn Waalwijk-Goirle, volgens het toedelingsonderzoek vorig jaar meer dan 128.000 inwoners extra hebben gekregen. Volgens partijvoorman Louis van der Kallen van Ons Water is dat onmogelijk. Van der Kallen heeft inmiddels de dijkgraaf “als kroonbenoemde functionaris” hierop aangesproken.