Bergen op Zoom

Beleefstad en innovatieve economie: Bergse pijlervisie biedt doorkijk naar 2035

Wethouder Hopmans bij een 'moodbord' dat de kern van de Pijlervisie Economie weergeeft.

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college heeft de zogeheten Pijlervisie Economie gereed, een doorkijk naar de economische ontwikkelingen tot 2035. Wethouder Dominique Hopmans ziet veel mogelijkheden voor zijn kansenstad: een toekomstmodel dat enerzijds gestoeld is op nieuwe economie, maar óók ruimte biedt aan de belevingseconomie: toerisme, recreatie en alles wat te maken heeft met het aangenaam vertoeven in de Markiezenstad. Deze week heeft Hopmans het visiedocument naar de raad gestuurd.

De Pijlervisie Economie zoomt in op 2035 en geeft antwoord op de vraag: hoe gaat de Bergenaar in de toekomst zijn of haar geld verdienen. “Daar ligt de basis”, benadrukt Hopmans. “Want alles wat we als samenleving besteden moet éérst verdiend worden.

Grootste binnenhaven

Daarbij heeft het college twee belangrijke pijlers benoemd: Bergen op Zoom als beleefstad en Bergen op Zoom als vestigingsplaats voor de nieuwe economie. Met de komst van de nieuwe MCT-containerterminal zitten ook de havenambities stevig in de lift. Want met alle ontwikkelingen die op touw zijn krijgt Bergen op Zoom misschien wel de grootste binnenhaven van Nederland, merkt de lokale bewindsman op.

Plantbased economy

Maar het gaat ook over de groene economie met de zogeheten plantbased economy: “Geld verdienen met producten uit plantaardige grondstoffen, en eiwitten halen uit planten.” Daarbij kijkt het Bergse college ook naar de Zeeuwse buren, want over de provinciegrens ziet het bedrijfsleven ook kansen met eiwitten uit zeeproducten, zoals algen en zeewier. “Daarin kunnen we goed samen optrekken.”

Unieke verkoopargumenten

Als beleefstad, en als stad om te wonen, werken en recreëren, weet Bergen op Zoom zich in economisch opzicht te onderscheiden met deze ‘unique selling points’ – oftewel unieke verkoopargumenten. “Een combinatie van water, de vestinggeschiedenis, en de rijke historie met de monumentale binnenstad.” Maar denk ook aan de bosrijke omgeving, zegt Hopmans, waar de auto’s met bezoekers iedere week af en aanrijden om de Bergse Heide en andere natuurgebieden te bekijken. “Daar moeten we veel meer mee, denk ook aan de onderwijskant, daar moeten we met de raad serieus verder over gaan praten.”

Vergrijzing

Tegelijk verandert de bevolkingssamenstelling de komende jaren. “De bevolking vergrijst en tegen 2035 zijn er in Bergen op Zoom twee werkenden ten opzichte van één pensionado.” De verhouding raakt daarmee uit balans, waarschuwt Hopmans. “Dat legt een enorme druk op de beroepsbevolking. We kunnen weliswaar personeelstekorten opvangen met kunstmatige intelligentie en automatisering, maar we hebben nog steeds mensen nodig om het werk uit te voeren.” Ook in de toekomst blijft de Bergse economie daarom voor een belangrijk deel aangewezen op inzet van arbeidsmigranten. En ook zoeken naar groeiruimte voor het bedrijfsleven valt niet mee. “Daarin zal de raad keuzes moeten maken”, voorspelt hij.

Innovatief ondernemerschap

Ruimte om te ondernemen betekent kansen bieden aan innovatief ondernemerschap, met ondernemers die bereid zijn te investeren in economische ontwikkelingen. “Bedrijventerreinen volbouwen met logistieke dozen, die veel ruimte vragen maar weinig meerwaarde hebben voor de Bergse economie, hoort daar niet bij.” En werkgelegenheid, ook inzet van seizoenwerkers, moet duurzaam zijn – met goede arbeidsvoorwaarden. “Alleen zó weet je toekomstige generaties werkenden aan onze gemeente te binden.”