West-Brabant

Beregenen mag op enkele plekken vanwege extreem droge mei

Foto: © Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Waterschap Brabantse Delta geeft sommige grondeigenaren toestemming om hun land te beregenen. De toestemming om grondwater te sproeien is tijdelijk en geldt alleen op een paar plekken, waaronder de Brabantse Wal. De uitzondering is nodig vanwege de langdurige droogte.

Normaal mogen grondeigenaren vóór 1 juni niet beregenen. Maar dit is de droogste mei-maand uit de geschiedenis. Waterschap  Brabantse Delta ziet daarom geen andere oplossing en maakt een uitzondering voor de allerdroogste probleemgebieden.

Grondeigenaren op de Brabantse Wal mogen hun grasland met grondwater beregenen tot en met zondag 31 mei. Hiermee kunnen ze het ruwvoer voor koeien veilig stellen en schade voorkomen aan sportvelden. Er mag nog steeds niet beregend worden tussen 11.00 uur en 17.00 uur, maar daarbuiten wel.

Lastig dilemma: grondwaterpeil of grasland beschermen

Brabantse Delta noemt het een lastig dilemma. Normaal gesproken mag je vóór 1 juni niet beregenen, zodat het grondwaterpeil niet te ver zakt. Maar door de extreme droogte die lang duurt, kan er blijvende schade ontstaan aan grasland en sportvelden. Daarom kiest het waterschap de gebieden waar sproeien hoogstnoodzakelijk is geworden. “Zorgvuldig omgaan met water is in deze droge periode noodzakelijk,” aldus Brabantse Delta.

De Brabantse Wal hoort bij de gebieden met de grootste droogteproblemen. “De vraag naar water in deze gebieden is momenteel erg hoog, omdat deze gebieden al ruime tijd te maken hebben met een groot neerslagtekort en veel verdamping,” legt het waterschap uit. Brabantse Delta wil zo min mogelijk grondwater gebruiken, om de zomer goed door te kunnen komen. Het waterschap gaat het oppervlaktewater in sloten en beken scherp in de gaten houden.

Al 3 jaar veel te droog in Brabant

De uitzondering die Brabantse Delta maakt, valt onder de zogenoemde 5%-regeling. Die regeling was bedacht om uitzonderingen te maken in situaties die weinig voorkomen, gemiddeld 1 keer in de 20 jaar. Maar in Brabant dreigt het nu al 3 jaar achter elkaar veel te droog te worden. Het grondwaterpeil staat al langer onder druk. En hierdoor wordt het moeilijker om nog uitzonderingen te maken. Het waterschap kiest er daarom voor om de 5%-regeling alleen te gebruiken als het noodzakelijk is.

Kees de Jong is dagelijks bestuurslid van Brabantse Delta. En hij roept grondeigenaren op alleen grondwater te gebruiken als het echt noodzakelijk is. “De afgelopen tijd heeft het niet of nauwelijks geregend. Er is veel water verdampt door de hoge temperaturen. En het is pas mei,” legt De Jong uit. “Spaarzaam gebruik van water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Laten we er zorgvuldig mee omgaan!”

Lange tijd van regen nodig

De uitzonderingsregel voor het beregenen op de Brabantse Wal geldt tot en met 31 mei. Voorlopig zullen er problemen blijven met de droogte en het watertekort. Die problemen worden alleen minder als het een lange tijd gaat regenen. Een compleet overzicht over de uitzonderingsregel en de gebieden waarvoor het geldt, vind je op de website van Brabantse Delta