Bergen op Zoom

Bergen houdt miljoen extra over aan grondverkopen voor woningen en bedrijven

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom heeft bijna een miljoen extra verdiend aan de afgifte van bouwgrond. Vorig jaar hield de gemeente 3,2 miljoen over aan onder meer ScheldeVesting en Markiezaten, terwijl het college rekening had gehouden met een plus van 2,3 miljoen.

Dat blijkt uit het Verslag Bouwgrondexploitaties 2023, dat wethouder Joost Pals de Bergse gemeenteraad heeft voorgelegd. Ook de ontwikkeling van Groene Gordijn en bedrijventerrein Oude Molen pakte voor Bergen op Zoom gunstig uit.

Zoeken naar nieuwe gebieden

Het verslag- biedt de raad inzicht in de ontwikkelingen van de grondexploitaties voor de woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Maar inmiddels is de rek er wel uit, zegt Pals. Bergen op Zoom zal dringend op zoek moeten gaan naar nieuwe uitbreidingsgebieden voor zowel woningbouw als bedrijvigheid. Daartoe behoort onder meer de plannen voor Waterfront rondom de Binnenschelde. Hier verwacht Pals, als alles voor de gemeente gunstig verloopt, in 2027 de eerste spades in de grond te kunnen zetten.