Roosendaal

Bergen op Zoom doet mee aan pilot Centrale Stemopneming

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Bergen op Zoom doet tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen mee aan de landelijke pilot Centrale Stemopneming.

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 leidden in Bergen op Zoom tot een hertelling van de stemmen. De verkiezingen zijn uitgebreid geëvalueerd en de gemeente heeft besloten deel te nemen aan de landelijke pilot Centrale Stemopneming. Het doel van het centraal tellen is dat er een betrouwbaarder telproces komt.

Toegankelijk voor publiek

Het tellen gebeurt door uitgeruste mensen in sporthal Gageldonk. Er wordt op uniforme wijze geteld en ook is er toezicht. De telling is toegankelijk voor publiek, dat vanuit een afgezet vak mag meekijken. Er wordt donderdag 21 maart vanaf 08.00 uur geteld.

Uitslag

Op woensdagavond 20 maart na de sluiting van de stembureaus worden de uitgebrachte stemmen geteld op partijniveau. Daarna wordt de voorlopige uitslag op partijniveau bekend gemaakt. Op 21 maart worden de stemmen centraal geteld op kandidaatniveau en wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.