Bergen op Zoom

Bergen op Zoom gaat trouwkosten op locatie alsnog verlagen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Bepaald niet iedereen is gecharmeerd van de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom kosten berekent aan mensen die hun huwelijk elders willen houden dan op de standaard locaties. Die betalen hiervoor buitenproportioneel veel, terwijl de gemeente er amper kosten aan heeft. Volgens het college komt het door een eerder genomen raadsbesluit maar het kan op zó veel kritiek rekenen dat er nu toch over aanpassing wordt gedacht.

De standaard locaties die Bergen op Zoom biedt om in het huwelijk te treden zijn het Oude Stadhuis, het Markiezenhof en het Halsterse Raadhuis. Dat er kosten gemoeid zijn met het in stand en open houden daarvan snapt iedereen. Nu is er echter een behoorlijk verdienmodel op gezet en dat wordt minder logisch gevonden. VVD’er Maarten van ’t Hof: “Je moet zuiver bezig zijn daarin. Een gemeente hoort dienstbaar te zijn richting inwoners. Dat je reële kosten doorberekent is prima maar daar dient het bij te blijven.”

Dubbel onlogisch en duur

Het gaat in deze echter niet alleen om de berekende kosten voor het gebruik van die gemeentelijke faciliteiten. Integendeel zelfs, wie elders trouwen wil betaalt hetzelfde en enige logische onderbouwing daarvoor ontbreekt. Van ’t Hof is ‘ervaringsdeskundige’. Zijn zoon trouwde vorig jaar en kwam dezelfde Kafkaëske situatie tegen. “Het wordt vooral vreemd als je in het weekend wil trouwen”, merkte hij. “Ook als het elders is, betaal je dan het nog eens met weekendtoeslagen verhoogde tarief. Een tarief dat geldt voor een gemeentelocatie die voor jou niet eens open gaat. Dat slaat nergens op.” Juist omdat hij persoonlijk betrokken is liet hij er partijgenoot Joos Pals vragen over stellen. “En we hebben aangegeven niet te rusten tot het is verbeterd.”

De VVD’er staat niet alleen in zijn klachten. Enkele weken geleden lieten we Bergenaar Leon Tholhuijsen aan het woord (zie de video), die recenter precies hetzelfde meemaakte. Hij heeft er inmiddels zelfs contact over gehad met wethouder Patrick van der Velden, vertelt hij. De bestuurder gaf in dat gesprek toe dat de bestaande regels niet goed zijn en flink worden teruggeschroefd maar bedragen zijn daar niet bij genoemd. Nu betaal je op zaterdag ruim zeshonderd euro aan de gemeente om op een andere plek te mogen trouwen.

‘Dit kost ondernemers geld’

Er is nóg een aspect aan het verhaal dat de VVD absoluut niet aanstaat, meldt Van ’t Hof. “We hebben al meermaals gehoord van mensen die eigenlijk elders hun trouwerij wilden houden, dat ze vanwege die kosten besloten het toch maar bij die gemeentelijke locatie te houden. Zo ontneem je ondernemers omzet en dat kan natuurlijk niet.”

Eerder deze week liet het college in de wekelijkse besluitenlijst weten dat de kwestie opnieuw wordt bekeken. Woordvoerder Peter van der Graaf meldde desgevraagd dat er inderdaad een nieuw voorstel aan de raad wordt gepresenteerd. Ook dat vindt VVD’er Van ’t Hof typisch. Hij had het logischer gevonden als de fracties actief betrokken werden in de totstandkoming ervan, het was immers een jaar of zeven terug ook een raadsbeslissing.

Uitstel, geen afstel

Tholhuijsen meldt dat de wethouder hem informeel al liet weten dat het niet met terugwerkende kracht wordt hersteld als er straks logischere en dus veel lagere tarieven gelden. Wie de romantiek even uit kan stellen, is voordeliger uit door nu een geregistreerd partnerschap aan te gaan en pas later te trouwen, tipt de Bergenaar. Zelf gaat ie dat ook doen waarschijnlijk.