Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft 13 nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau

Close-up van koninklijke onderscheiding opgespeld op het rever van een zwart colbert

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Burgemeester Frank Petter heeft maandagochtend 13 inwoners van de gemeente Bergen op Zoom gebeld om te feliciteren. Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De lintjesregen is traditioneel een dag voor de verjaardag van Koning Willem-Alexander. De burgemeester zal de onderscheidingen later in de week in kleine kring persoonlijk uitreiken aan de gedecoreerden. Hij heeft hen al wel toegesproken in een video, die ook hier bij ZuidWest te zien is.

De lintjesregen in de gemeente Bergen op Zoom bestaat dit jaar allemaal uit dezelfde onderscheiding. Er zijn 13 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Frank Petter heeft hen persoonlijk gebeld met het verrassende nieuws. En hij heeft een videoboodschap ingesproken, die je ook hier bij ZuidWest terug kunt kijken.

Mantelzorger en organisator Riet van den Abeele-van Duiven

“Zeldzaam sociaal en betrokken.” Zo staat Riet van den Abeele uit Bergen op Zoom beschreven in de lintjesaanvraag. Ze is al vele jaren vrijwilliger bij verzorgingshuis ABG in Bergen op Zoom. Van den Abeele doet boodschappen voor en met bewoners, organiseert koffiemomenten en helpt bij activiteiten. Ze zet zich ook al jarenlang in voor de Bergse Actieve Senioren. Daar regelt ze wekelijkse bijeenkomsten en nodigt sprekers uit. Dat vraagt veel planning, vergaderingen en voorbereiding. Daarnaast heeft Van den Abeele ook jarenlang geholpen bij de wedstrijden van Atletiekvereniging SPADO, waar ze een vertrouwd gezicht was achter de bar en in de keuken. Dat deed ze allemaal naast de mantelzorg voor haar man. “Daarmee ben je wat mij betreft een voorbeeld voor anderen; een rolmodel in deze tijd,” aldus burgemeester Petter.

Financiële duizendpoot Frans van den Berg

Frans van den Berg uit Bergen op Zoom is een man met verstand van geld. En die kennis zet hij graag in als vrijwilliger voor allerlei organisaties. Zo is hij al sinds de jaren 80 betrokken bij de Maria Ommegang. Ooit begonnen als collectant, maar ook 14 jaar als penningmeester. En voor de Congregatie van de Zusters Franciscanessen was Van den Berg bestuurslid en toezichthouder. Hij speelde een belangrijke rol bij het behoud van de kapel. En ook bij Harmonie Concordia zorgde hij als penningmeester voor de juiste toon. Van den Berg is ook stadsgids in Bergen op Zoom bij de Stichting Bezichtiging Monumenten. En natuurlijk was hij daar ook enkele jaren penningmeester van. Net als bij de stichting Sint-Gertrudiskapel, waar hij geld bijeen wist te krijgen voor de restauratie. Daarnaast heeft Van den Berg ook een grote liefde voor Sinterklaas. Hij was onder ander de drijvende kracht achter de intocht en Sints Muziekspektakel. Ook heeft hij geholpen een historisch archief op te zetten van de Stichting Sint Nicolaas.

‘Koning Voetbal’ Ruud Brugmans

De burgemeester noemt hem Koning Voetbal. Want Ruud Brugmans heeft zich als vrijwilliger jarenlang ingezet voor het voetbal in Bergen op Zoom en voor de club Dosko in het bijzonder. Hij zit al meer dan 20 jaar bij Dosko en was er lid, jeugdleider, vicevoorzitter en penningmeester van de jeugdcommissie. Daarna nog voorzitter van de jeugdcommissie en lid van het hoofdbestuur. Sinds 2005 fluit hij als scheidsrechter de thuiswedstrijden van Dosko. Hij is wedstrijdsecretaris en regelt de planning van de wedstrijden en de veld- en kleedkamerindeling. Vanaf 2009 is Brugmans ook nog eens penningmeester van de Stichting Clubhuis Dosko en regelt hierovor de financiën en administratie. En ondertussen is hij contactpersoon voor de sportafdeling van de gemeente Bergen op Zoom. “Je zet je in vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor je club,” aldus de burgemeester.

Biljarter en mantelzorger Frans Deelen

De aanvragers van het lintje noemen Frans Deelen uit Bergen op Zoom “een integer, hartverwarmend en sociaal mens”. Thuis is hij mantelzorger voor zijn vrouw en toch weet hij tijd te maken voor vrijwilligerswerk. Deelen is al vrijwilliger sinds de jaren 90. Bij Huize Sint Catharina organiseerde hij bingo, grote avondactiviteiten voor bewoners en eucharistievieringen. Maar de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk van de biljartavonden in Het Nieuwe ABG. Deelen heeft het competitieteam voor ouderen opgericht, coördineert de wedstrijden en maakt bewoners en andere vrijwilligers enthousiast voor het biljarten. Hierdoor betekent hij veel voor de bewoners, die niet alleen hun hobby kunnen blijven uitoefenen, maar die ook gezelschap vinden bij elkaar. Dat maakt indruk op burgemeester Petter: “En daarbij sta je met een flinke dosis humor vol in het leven. We kunnen aan jou een voorbeeld nemen!”

Natuurbeschermer Wim de Haan

Wim de Haan is een man van de natuur. Hij is voorzitter van natuurvereniging IVN Groene Zoom en vertegenwoordigt Noord-Brabant en Zeeland in de landelijke raad van het IVN. De Haan is een bekend gezicht achter de IVN-kraam op evenementen als de Brabantse Waldag, de Dag van het Landschap en de Kraaijenbergdag. Hij zit in meerdere werkgroepen, zoals de Werkgroep Natuurbescherming. Hij spreekt in bij plannen van de gemeente en maakt bezwaar tegen plannen die schadelijk zijn voor de natuur. In de winter gaat De Haan op stap met de Werkgroep Natuurbeheer om organisaties te helpen bij het onderhoud. Ook ontwikkelt hij cursussen, folders en activiteiten voor de IVN. Daarnaast zet De Haan zich ook nog in voor instanties als het Reptielen-Amfibieën-Vissen-Onderzoek Nederland, club- en buurthuis Het Hoofdkwartier, Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw. Tenslotte wordt zijn juridische kennis gevraagd bij procedures, bijvoorbeeld door de Stichting De Brabantse Wal en de Benegora Milieuvereniging.

Muzikale kerkbestuurder Cees de Klerck

Cees de Klerck is zeer actief  voor de protestante gemeenschap in Halsteren en Bergen op Zoom, waar hij verschillende functies heeft gehad. In Bergen op Zoom is hij diaken, voorzitter van het college van diakenen en lid van de Kerkenraad en het Moderamen. Ook is hij lid van de beroepingscommissie en de publiciteitswerkgroep. “Dienstbaarheid staat bij jou hoog in het vaandel, want je draait ook mee in het rooster van de kerktaxi en je bent betrokken bij de jaarlijkse vakantieweek in Doorn voor gehandicapten,” aldus de burgemeester. De Klerck is ook lid van kerkkoor Rejoice en Projectkoor Brabantse Wal. Voor Rejoice regelt hij ook de geldzaken en in beide koren helpt hij mee met organisatie en de muziek. In Halsteren is De Klerck koster en diaken in de Martinuskerk. Ook is hij bestuurslid voor de protestantse begraafplaats in Bergen op Zoom, waar hij ook meehelpt bij het onderhoud.

Jazzliefhebbende slager Frans Leenaars

Het vrijwilligerswerk van Frans Leenaars gaat al terug naar de jaren 80. Toen was hij betrokken bij de Nacht van Berrege, onderdeel van de Heerlijkheidsfeesten voor het 700-jarig bestaan van Stad en Land van Bergen op Zoom. Hij hielp mee aan het feest als vrijwilliger van de Stichting Vastenavend. Als slager had Leenaars de kennis en kunde om varkensblazen op te blazen en te drogen tot een soort balonnen. Het is in Bergen op Zoom carnavalstraditie om, met deze balonnen aan een wilgenstokje, hard op de grond te slaan om boze geesten te verjagen. Leenaars zet zich ook al ruim 20 jaar in voor het Jazzfestival in Bergen op Zoom. Dankzij hem draait de horeca van het festival helemaal op vrijwilligers. Z’n liefde voor muziek blijkt ook uit zijn voorzitterschap bij Harmonie Eendracht Maakt Macht, in de volksmond De Fiel. Daarnaast zet Leenaars zich nog in voor de Stichting Samen Verdelen, een stichting die een kerstdiner organiseert voor mensen die dit zelf niet kunnen regelen of betalen.

Afvalrapende wandelaar Adri Meesters

Als lid van wandelvereniging De Wandelende Krabben, zet Adri Meesters zich al meer dan 30 jaar in voor de wandelsport. Hij was penningmeester en hielp bij de organisatie van wandeltochten in binnen- en buitenland. Voordat Meesters zich aansloot bij de Wandelende Krabben hielp hij al bij de organisatie van de jaarlijkse Wandelavond 4-daagse, waarvoor hij onder andere de geldzaken regelde. Al die tijd was hij ook kernvrijwilliger voor de Heilig Hartkerk, waarvoor hij zich meer dan 40 jaar heeft ingezet. Hij hielp bijvoorbeeld mee met de processietochten naar Lepelstraat en verleent nog steeds hand- en spandiensten voor de Lievevrouwparochie. En elke woensdagochtend wandelt Meesters met buurtgenoten rond de flats Bunthof en Groeshof om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast is hij vaste vrijwilliger bij de Stichting Dag- en Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en bij Lunchroom Sjuul waar mensen met een verstandelijke berperking werken. De lunchroom is van Meesters’ dochter en vernoemd naar zijn kleinzoon Sjuul.

Lekenvoorganger en wagenbouwer Ton Segers

Ton Segers is al sinds de jaren 70 vrijwilliger bij de Lievevrouweparochie. Hij was er lector, voorzitter van de Parochiële Coördinatie Commissie en tegenwoordig lid van de parochieraad en redactielid van het parochieblad. Ook is Segers al meer dan tien jaar lekenvoorganger in de vieringen in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk en soms ook in verzorgingshuizen in Bergen op Zoom. Als vrijwilliger bij de Stichting Vastenavend werd hij lid van de Commissie Optocht en werd voorzitter van de jury. Na het voorzitterschap van de Commissie Optocht bleef hij actief als commissielid. Segers was ook zo’n tien jaar lang voorzitter van de Stichting Halwana, de stichting die de bouwloodsen regelt voor de bouwclubs in Bergen op Zoom. Sinds een aantal jaar zet hij zich ook in voor de Stichting Sint Nicolaas.

Decorbouwende bridger Ton Thijssen

Het kaartspel bridge speelt een grote rol in het leven van Ton Thijssen. Hij zet zich al meer dan 15 jaar in voor de sport. Thijssen is lid van bridgeclub De Wittehorst en bridgeclub Halsteren, waar hij wedstrijdleider is en scheidsrechter. Ook zorgt hij voor sfeer door de speelzalen gezellig in te richten. Thijssen speelt zelf ook graag een potje bridge. Maar dat schiet er nog al eens bij in, omdat hij dan als arbiter aan de slag moet. Leden die minder mobiel zijn, kunnen op hem rekenen, want hij haalt en brengt ze graag naar de wekelijkse wedstrijden. Thijssen hielp jarenlang leden van de Vakbond FNV bij het invullen van hun belastingaangifte en bemande de receptie tijdens de Belastingservice. Daarnaast was hij decorbouwer bij Toneelgroep Phoenix, tot hij na een val met de fiets geen kluswerk meer kon doen. “Jij bent een echte aas,” zegt de burgemeester in bridge-stijl.

Fotograferende tenor Rinus Verhees

De inzet van Rinus Verhees komt samen in drie woorden, vertelt de burgemeester. “Parochie, koor en kerk.” Verhees is vrijwillig koster en lector in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Daar bereidt hij elke week de mis voor, maakt roosters voor kosters en vrijwilligers, is gastheer en levert hand- en spandiensten. Ook is Verhees al sinds 1971 lid van het koor Hortus Musicus Religiosus. De tenor is daar niet alleen zingend lid, maar ook hoffotograaf die alle belangrijke optredens en gebeurtenissen vastlegt. Het koor bestaat dit jaar 150 jaar en Verhees heeft daar dus al eenderde deel van meegemaakt. Verder is hij al sinds de oprichting gids bij de Stichting Stadsgidsen, vroeger de Stichting Bezichtiging Monumenten. En natuurlijk is de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom de plek waar hij bezoekers rondleidt.

Schietende cultuurbeschermer Dick Westerhof

Mede-oprichter van de Lionsclub Scaldis Bergen op Zoom, Dick Westerhof, is één van de motoren binnen de club. En vanuit Scaldis is hij Youth Exchange Commissioner geworden en vertegenwoordigd Nederland bij de Lions International. Als Youth Exchange Commissioner begeleidt hij jonge mensen van over heel de wereld, zoekt gastouders en regelt het programma voor Brabant en Zeeland. Dit zijn vooral jongeren die geen geld hebben voor vakanties. Elk jaar gaan er ook vier jongeren uit de regio Bergen op Zoom naar andere landen in deze uitwisseling. Westerhof is ook vicevoorzitter van de Stichting Behoud Weervisserij en gids op de vaartochten van de stichting. Weervisserij is een speciale techniek voor het vangen van ansjovis die alleen nog in de Oosterschelde wordt gedaan. Ook is Westerhof voorzitter geweest van de Borgerij Berghen opden Zoom. Deze club laat zien hoe een burgermilitie in de 17e eeuw hielp om de stad te verdedigen tegen vijanden. Zelfs al voordat hij lid was, stelde hij antieke vuurwapens beschikbaar aan de Borgerij. En tenslotte is Westerhof ook lid van het Buurtpreventieteam Klein Melanen om zijn eigen buurt veilig en leefbaar te houden.

EHBO-instructeur en luisterend oor Carla Sperling-de Wit

“Jij maakt de wereld mooier en vandaag is die aandacht een keertje voor jou,” zo sprak de burgemeester Carla Sperling toe. Die aandacht zat er al maandenlang aan te komen, want Sperling zou haar lintje eigenlijk vorig jaar krijgen. Toen zou haar 25-jarige jubileum als voorzitter van de vereniging EHBO afdeling Bergen op Zoom worden gevierd, tijdens de algemene ledenvergadering. Maar door corona werd de vergadering afgelast. Daarom is haar onderscheiding toegevoegd aan de lintjesregen. Sperling zet zich al die jaren al in voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Ze geeft les over sport- en wandelletsel, over hulp aan kinderen en over EHBO bij drank- en drugsgebruik. Ook neemt ze EHBO-examens af. Leden van de EHBO roemen Sperling om haar oprechte aandacht voor haar collega-vrijwilligers, die altijd met hun problemen bij haar terecht kunnen. Zelfs als ze op vakantie is.