Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft subsidies voor bedrijven die werken met biomassa

Green Chemistry Campus Bergen-op-Zoom

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom heeft een subsidiepot van ruim 1,1 miljoen euro voor biobased bedrijven. Dat zijn bedrijven die plantenresten uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie gebruiken om nieuwe materialen en producten van te maken. De gemeente Bergen op Zoom werkt voor de subsidies samen met de Green Chemistry Campus. En de provincie Noord-Brabant betaalt een deel mee.

Door: Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom heeft een stimuleringsregeling opgezet voor het MKB en voor startup-bedrijven: de Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus. Er is een subsidiepot van 1.187.500 euro beschikbaar. De provincie Noord-Brabant heeft daar voor een deel aan meebetaalt. De gemeente gaat samenwerken met de Green Chemistry Campus. De campus heeft niet alleen werkruimtes en laboratoria, maar kan ook technologische hulp en coaching geven.

Biobased economy gebruikt biomassa om nieuwe materialen en producten te maken. Daarvoor worden plantenresten gebruikt uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Denk aan plastic van maïsafval, of desinfectiegel uit bloemenafval.

Consumenten en bedrijven willen duurzame producten

De gemeente Bergen op Zoom vindt biobased economy een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling voor de economie. “Want consumenten en bedrijven stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten. Maar ook landelijke en internationale klimaatafspraken en het schaarser worden van fossiele grondstoffen maken dat een Biobased Economy het verdient om gestimuleerd te worden.”

De gemeente Bergen op Zoom richt zich vooral op het MKB en op startups. “Een belangrijke spil, nodig voor het ‘slagen’ van die nieuwe economie. Zij zijn vaak flexibel en wendbaar, kunnen op korte termijn innoveren en producten op de markt brengen,” legt de gemeente uit.

Investeringen met hoog risico

Maar vernieuwingen zijn vaak kostbaar en daar wil de gemeente bij steunen. “Investeringen zijn nodig om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase. Waarbij het vaak lastig te voorspellen is of de markt het nieuwe biobased product wel wil omarmen. Het zijn kortom investeringen die een hoog risico kennen.”

Volgens de gemeente zijn de regels voor het MKB om geld te lenen ingewikkeld. En passen vaak ook niet bij wat de bedrijven nodig hebben. Daarom is de Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus bedacht. Bedrijven kunnen tot 1 juni 2023 subsidie aanvragen. Ze krijg maximaal 50.000 euro per aanvraag. Het gaat om cofinanciering en dat betekent dat de bedrijven ook hetzelfde bedrag moeten investeren. Op de website van de gemeente Bergen op Zoom vind je meer informatie over de stimuleringsregeling.