Bergen op Zoom

Bergen op Zoom krijgt te weinig statushouders om doelstelling te halen

© Shutterstock

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Bergen op Zoom gaat de opgelegde taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen. Dat zegt burgemeester Frank Petter. Vanuit het COA zijn er te weinig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan de gemeente toegewezen om aan de doelstelling te voldoen.

Alle gemeenten in Nederland krijgen elk half jaar een taakstelling opgelegd vanuit de overheid. Daarin staat precies hoeveel statushouders een woning toegewezen moeten krijgen binnen de gemeente. Bergen op Zoom had de opdracht 68 statushouders te huisvesten in de tweede helft van 2018. Het zijn er uiteindelijk 52 geworden.

Problemen

Overigens is Bergen op Zoom niet de enige gemeente in de provincie die deze problemen heeft. Maar liefst 33 gemeenten in Brabant kunnen niet voldoen aan de opgelegde taakstelling. De staatssecretaris heeft nu besloten de taakstelling voor dit jaar te verlagen. Bergen op Zoom moet nu in de eerste helft van 2019 57 statushouders huisvesten.