Bergen op Zoom

Bergen op Zoom vervangt 150kV-hoogspanningskabel

Redactie Redactie

Het hoogspanningsnet in Bergen op Zoom wordt vervangen door netwerkbeheerder Tennet. De 150kV-hoogspanningskabel is aan vervanging toe. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om de bewoners zo weinig mogelijk te belasten.

Om te voorkomen dat er in de toekomst storingen ontstaan grijpt de gemeente Bergen op Zoom nu in. Om de bewoners zo weinig mogelijk te belasten met de vervanging van het hoogspanningsnet wordt er eerst een tijdelijk ondergrondse verbinding aangelegd. Dat gebeurt deze maand nog. In de zomer start de aanleg van de definitieve lijn in het gebied van de gemeentegrens met Woendrecht tot en met Theodorushaven/Lelyweg.

Omwonenden van het tracé en andere geïnteresseerden kunnen een informatieavond bezoeken op donderdag 18 februari. Sporthal Boulevard opent van 19.00 tot 21.00 haar deuren om de betrokkenen te informeren. Bij deze inloopavond is er nog een mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van Tennet.

De aanleg van het hoogspanningsnet moet afgerond zijn in begin 2017.