Bergen op Zoom

Bergen op Zoom wil hoge raambelasting kwijtschelden

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Ondernemers in Bergen op Zoom die een hoge belastingaanslag kregen voor reclame aan de binnenkant van hun ramen, hoeven die voorlopig niet te betalen. De gemeente geeft hen uitstel tot de belastingregels zijn aangepast.

Vroeger werd er meer belasting geheven over reclame aan de buitenkant van een raam, dan over reclame aan de binnenkant. De belastingrechter heeft dat teruggedraaid, omdat er dan ongelijkheid ontstaat. Vanaf 2019 moesten ondernemers daarom het volle bedrag betalen over al hun raamreclame.

Aanpassen Reclamebelasting-verordening

Volgens de gemeente Bergen op Zoom zijn de gevolgen voor sommige ondernemers groter dan ze vooraf hadden bedacht. Zo’n 170 van hen hebben een fors hogere aanslag reclamebelasting gekregen. Volgens de gemeente hebben deze ondernemers zich daar niet genoeg op kunnen voorbereiden. Daarom wil ze de belasting kwijtschelden voor 2019. Maar daar moet de Reclamebelasting-verordening voor worden aangepast. Om de ondernemers tot die tijd niet in problemen te brengen, krijgen ze uitstel van betaling.

Pas betalen vanaf 2020

De ondernemers hoeven pas belasting te betalen als de nieuwe aanslag reclamebelasting is bepaald. De gemeente Bergen op Zoom verwacht dat ze dat in mei volgend jaar klaar zal hebben. De nieuwe belastingregels zullen dan worden besproken met de gemeenteraad. De ondernemers om wie het gaat, krijgen een brief over het uitstel van de Belastingsamenwerking West-Brabant.